ОБАВЕШТЕЊЕ - ОБУСТАВА ПРИЈЕМА СТРАНАКА

Услед неповољне епидемиолошке ситуације и великог броја оболелих међу запосленим у Управи Градске општине Палилула, сагласно Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, рад са странкама ће се обављати искључиво писаним или електронским путем, како би се присуство странака у објектима Градске општине Палилула свело на минимум.

У складу са препорукама рад на писарници се организује тако што ће бити обезбеђене кутије за пријем захтева странака. На кутијама за пријем захтева биће истакнути бројеви телефона путем којих ће бити омогућена комуникација странака са запосленима и мејлови путем којих ће странке моћи да се обраћају запосленима поводом својих захтева.

Одељење за озакоњење објекета и инспекцијске послове

- Одсек за озакоњење објеката - тел. 3231-569;  мејл: vdjokovic@palilula.org.rs
- Одсек комуналне инспекције и извршења - тел.3231-569; мејл: svitorovic@palilula.org.rs

Одељење за имовинско-правне послове - тел. 3236-098; мејл: mlevajac@palilula.org.rs

Одељење за општу управу - тел. 3240-049; мејл: glukic@palilula.org.rs

Одељење за финансије и привреду - тел. 3242-452; мејл: sjaredic@palilula.org.rs

Одељење за послове информисања и скупштинске послове - контакт за новинаре: тел. 3244-416 мејл: info@palilula.org.rs

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове - тел. 3235-673; мејл: muzunovic@palilula.org.rs

- Послови борачко-инвалидске заштите -  тел. 3346-259
- Послови за избегла и интерно расељена лица -  тел. 3236-491; 3236-221/163

Одељење грађевинских и стамбених послова - тел. 3236-505; 3236-221/215; мејл:ajocic@palilula.org.rs

Матична служба - тел. 3232-265; мејл: maticari.palilule@palilula.org.rs

Војни одсек - тел. 3236-221/141, 140, 143