СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Руска 4, тел. 2650-329, www.gcsrbg.org

  • Општинскo одељењe Палилула, Цвијићева 110, тел. 2753-557

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

www.ugcb.co.rs

  • Дневни центaр и клуб "Палилула", Јабучка 11, тел. 2783-348
  • Служба помоћи у кући Палилула, Јабучка 11, тел. 2991-286
  • Стационар за болесне и непокретне, Диљска 2, тел. 2783-012

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА АУТИСТИЧНУ ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

Диљска 12, тел. 2783-230

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

Симина 19, тел. 2624-352, www.redcross.org.rs

  • Општинска организација Црвеног крста Палилула, Цвијићева 75, тел. 2762-644, 2769-150