ПОЉОПРИВРЕДА

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРЕТРПЉЕНОЈ ШТЕТИ ОД СУШЕ 2003. ГОДИНЕ РАДИ РЕГУЛИСАЊА ПЕНЗИЈСКОГ СТАЖА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОЉОПРИВРЕДИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Уверење о претрпљеној штети од суше 2003. године се издаје на лични захтев на основу евиденције која се води у Одељењу за финансије и привреду Општинске управе Градске општине Палилула у Београду , у канцеларији 101 - пети спрат

Телефон за информације: 3236-221 локал 257