24.06.2022

Предлог ранг листе за доделу пластеника

На основу Jавног позива , Комисија за доделу пластеника  на привремено коришћење са системом наводњавања "кап по кап" , на територији Градске општине Палилула, на седници  ...
17.06.2022.

Елаборат за рани јавни увид у Генерални урбанистички План Београда 2041

Елаборат за рани јавни увид поводом израде Генералног урбанистичког плана Београда 2041, ће бити изложен на рани јавни увид у периоду од 13.јуна 2022. године до 30. јуна 2022. године, сваког р...
15.06.2022

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мере енергетске санације на територији града Београда –општина Палилула

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Секретаријат за енергетикуОбјављује Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мере енергетске санације на територији града Београд...
24.05.2022

Коначна ранг листа крајњих корисника за суфинансирање мере енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама - на подручју општине Палилула

Коначна ранг листа крајњих корисника за суфинансирање мере енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Београда- на подручју градске општине Палилула&n...
20.05.2022

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПОДНЕТИХ НА ПРВОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2022. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА  ПАЛИЛУЛА -Комисија за избор програма /пројеката удружења грађана број:031-143/1-4/2022 18.05.2022.године   Комисија за избор програма / ...
28.03.2022

РЕШЕЊЕ 6 КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ

РЕШЕЊЕ 6 КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ
28.03.2022

Решење 13 о именовању члана и заменика члана изборне комисије Градске општине Палилула у проширеном саставу

РЕШЕЊЕ 13 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
27.03.2022

РЕШЕЊЕ 5 КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ

РЕШЕЊЕ 5 КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА У ПОСЕБНОМ САСТАВУ
27.03.2022

Решење 12 о именовању члана и заменика члана изборне комисије Градске општине Палилула у проширеном саставу

РЕШЕЊЕ 12 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ  
30.03.2022

Решење-Лице за заштиту података о личности

Решење-Лице за заштиту података о личности
12