ОСТАЛИ ОРГАНИ

Градска општина Палилула формирала је посебна општинска тела која имају за циљ унапређење живота на Палилули и помоћ мањинским или угроженим групама становништва.

При Општини Палилула постоје два савета који блиско сарађују на проблему насиља у породици: Савет за родну равноправност и Савет за борбу против насиља. Као резултат активности два савета формирана је Канцеларија за родну равноправност.

Такође, формирана је Канцеларија за младе и Омладински клуб Општине Палилула, као и Међусекторски савет за израду "Локалног плана акције за децу".

Као резултат бриге о особама са инвалидитетом формиран је Савет за помоћ особама са инвалидитетом. На предлог Савета отворен је Клуб инвалида који реализује циљеве политике према овој категорији лица кроз различите облике активности.

Зелени савет Градске општине Палилула формиран је у циљу унапређења информисања грађана о стању животне средине и унапређења спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја.