24.05.2024

Predlog liste za pomoc u gr mat IZB sa ter GOP

Predlog liste za pomoc u gr mat IZB sa ter GOP
24.05.2024

Predlog liste korisnika za dodelu pomoci u gr mat IRL sa te GOP

Predlog liste korisnika za dodelu pomoci u gr mat IRL  sa te GOP
29.04.2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу подстицајних средстава у области пољопривреде

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA Секретаријат за пољопривреду Секретаријат за пољопривреду објавио је 22.04.2024. године ЈАВНЕ ПОЗИВЕ за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у облас...
25.03.2024.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА КИОСК БРОЈ 4 - ГРОБЉЕ ЛЕШЋЕ

ЈАВНИ КОНКУРС
14.02.2024.

КОНКУРС за одређивање корисника локација – места  постављања привремених објеката - киоска на подручју Градске општине Палилула

Преузмите:  https://www.palilula.org.rs/files//konkrus kiosci 2024.docx 
06.02.2024.

Обавештење у вези са применом Закона о заштити узбуњивача

Обавештење у вези са применом Закона о заштити узбуњивача
06.02.2024

Акт о поступку унутрашњег узбуњивања

Акт о поступку унутрашњег узбуњивања
04.01.2024

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене за пројекат Беогрид 2025

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ У складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -исправка, 64/10 - УС, 24/...
25.12.2023

План инспекцијског надзора комуналне инспекције ГО Палилула за 2024. годину

ПРЕУЗМИТЕ: План инспекцијског надзора комуналне инспекције ГО Палилула за 2024. годину
18.12.2023

Обавештење о раном јавном увиду у План детаљне регулације КО Вишњица

Обавештење о раном јавном увиду Рани јавни увид у план деетаљне регулације