24.02.2023

Први конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2023. години

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА -Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана Број: 031-128-(1-2)/2023-I-6A 24.02.2023.године Б ...
12.12.2022

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

ПРЕУЗМИТЕ: Јавни конкурс Изјаву
09.12.2022

Предлог ранг листе програма /пројекata удружења грађана поднетих на ДРУГОМ конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2022. Години

Република Србија ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА -Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана Број :031-143 /2-4 /2022.-I-6а 08.12.2022.године Комисија за избор програма/ п...
09.12.2022

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ПРЕУЗМИТЕ: Јавни конкурс Изјаву
02.12.2022

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

На основу члана члан 4. став. 8, члан 83., Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 113/17-др.закон, 95/...
28.11.2022.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

На основу члана члан 4. став. 8, члан 83. и 131., Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 113/17-др.зак...
25.11.2022

ЈЕДИНСТВЕНА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ПРЕУЗМИТЕ: Прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији  Градске општине Палилула по објављеним Јавним позивима за суфи...
25.11.2022

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

ПРЕУЗМИТЕ: РЕШЕЊЕ: 465-238-2022
16.11.2022.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

На основу члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и 113/17-др.закон, 95/18,...
09.11.2022

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

ПРЕУЗМИТЕ: РЕШЕЊЕ: 465-170-2022