ВОДИЧ

У овом одељку је дат преглед свих важних општинских, градских и републичких органа, предузећа и установа, са адресама и телефонима њихових испостава на Палилула.

У случају да немају испоставу на Палилули, дате су адресе и телефони њихових седишта.

У Водичу је преглед по делатностима, а за преглед по надлежностима погледајте 

Палилулски адресар