ОБАВЕШТЕЊА

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА

  Примопредаја изборног материјала пре и после гласања између Градске изборне комисије  и Изборне комисије Градске општине Палилула и бирачких одбора вршиће се у Центру за културу "Влада Дивљан", улица Митрополита Петра број 8.

  Примопредаја изборног материјала ПРЕ ГЛАСАЊА:  Вршиће се у петак 31. маја 2024.године према следећем распореду:

  14 часова: бирачка места од 1 до 20

  15 часова: бирачка места од 21 до 40

  16 часова: бирачка места од 41 до 60

  17 часова: бирачка места од 61 до 80

  18 часова: бирачка места од 81 до 100

  19 часова: бирачка места од 100 до 123

 

 • ОБАВЕШТЕЊЕ  О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА ДАН ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА

  На дан одржавања избора 02. јуна 2024. године, Изборна комисија Градске општине Палилула све изборне радње вршиће ван свог сталног седишта, односно у Центру за културу "Влада Дивљан", улица Митрополита Петра број 8.

   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ГЛАСАЊУ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед тешке болести, старости и инвалидитета, може се пријавити за гласање ван бирачког места  на телефон 064/8266580, почев од 29. маја до 02. јуна 2024.године до 11 часова, као и на сам дан гласања 02.јуна 2024.године бирачком одбору на којем је бирач уписан у бирачки списак, најкасније до 11 часова.

 • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА

ОБАВЕШТАВАЈУ се сви заинтересовани подносиоци изборних листа да ће се ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА вршити у седишту Изборне комије у згради Градске општине Палилула, улица Таковска број 12, у сали на првом међуспрату, сваког радног дана у радно време од 7:30 до 15:30 часова, уз најаву на телефонске бројеве Изборне комисије : 064/82-66-579 и 064/82-66-580.

Изузетно, подношење и пријем изборних листа ван радног времена вршиће се уз претходно благовремену најаву Изборној комисији у току трајања радног времена.

                                                  Изборна комисија Градске општине Палилула

 

 

 

 • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

поводом одржавања избора за одборнике СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА - БЕОГРАД расписаних за 2. јун 2024. године

ИЗЛАГАЊЕ ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка, односно до 17. маја 2024. године у 24,00 часа, грађани – бирачи са подручја Градске општине Палилула  могу извршити увид у део јединственог бирачког списка за подручје Градске општине Палилула, ради провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка, односно до 17. маја 2024. године у 24,00 часа, грађани могу од Управе Градске општине Палилула - Београда, ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку, а након закључења  бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе)

ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

 

 •