ОБРАЗОВАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

www.mpn.gov.rs

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:

ОШ "Др Арчибалд Рајс"

Патриса Лумумбе 5, тел. 2772-563, www.osdrarajs.edu.rs

ОШ "Филип Вишњић"

Салвадора Аљендеа 17, тел. 2083-362, www.osfilipvisnjic.edu.rs

ОШ "Јован Цвијић"

Данила Илића 1, тел. 2764-558, www.osjovancvijic.edu.rs

ОШ "Јован Поповић"

Маријане Грегоран 62, тел. 2783-305, www.jovanpopovic.rs

ОШ "Ослободиоци Београда"

Прерадовићева 2, тел. 3293-765, www.oslobodioci.com

ОШ "Старина Новак"

Кнеза Данила 33-37, тел. 3239-234, www.starina.rs

ОШ "Стеван Дукић"

Дантеова 52, тел. 2970-147, www.osstevandukic.com

ОШ "Влада Аксентијевић"

Поенкареова 8, тел. 2767-285, www.osvladaaksentijevic.edu.rs

ОШ "Иван Милутиновић"

Вишњица, Маршала Тита 101, тел. 2757-789, www.osivanmilutinovic.edu.rs

- Огранак Сланци, Маршала Тита 44, тел. 2771-555

ОШ "Милена Павловић Барили"

Вишњичка Бања, Романа Ролана 67, тел. 2782-201, www.osmpbarili.edu.rs

ОШ "Олга Петров"

Падинска Скела, Падинска Скела 9, тел. 8871-781, www.osolgapetrov.edu.rs

ОШ "Стеван Сремац"

Борча, Трг ослобођења 3, тел. 3326-586, www.osstevansremac.edu.rs

ОШ "Васа Пелагић"

Котеж, Милана Зечара 2, тел. 2712-982, www.osvasapelagic.nasaskola.rs 

ОШ "Краљица Марија"

Овча, Михаја Еминескуа 65, тел. 2731-495, www.oskraljicamarija.edu.rs

ОШ "Раде Драинац"

Борча Греда, Ковиловска 1, тел. 3325-400, www.osradedrainacpalilula.nasaskola.rs

ОШ "Зага Маливук"

Крњача, Грге Андријановића 18, тел. 2712-371, www.oszagamalivuk.edu.rs

ОШ "Јован Ристић"

Борча, Беле Бартока 48а, тел. 2722-515, www.osjovanristic.edu.rs

Школа за основно образовање одраслих "Браћа Стаменковић"

Митрополита Петра 8, тел. 3613-844, 2763-040, www.skolabracastamenkovic.edu.rs

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

Електротехничка школа "Раде Кончар"

Браће Грим 32, тел. 2761-026, www.koncar.edu.rs

Пета београдска гимназија

Илије Гарашанина 24, тел. 3236-367

Пољопривредна школа "ПК Београд"

Панчевачки пут 39, тел. 2712-715, www.skolapkb.edu.rs

Техничка ПТТ школа

Здравка Челара 16, тел. 3290-861, e-pttskola.weebly.com

Средња богословска школа "Свети Сава"

Мије Ковачевића 11, тел. 2764-564, www.bogoslovijasvetogsave.edu.rs

Железничка техничка школа

Здравка Челара 14, тел. 2762-451, www.ztskola.edu.rs

ВИСОКЕ ШКОЛЕ:

Висока железничка школа струковних студија

Здравка Челара 14, тел. 3292-517, www.vzs.edu.rs

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Здравка Челара 16, тел. 3290-828, www.ict.edu.rs

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент

Старине Новака 24, тел. 3233-694, www.vtts.edu.rs

ФАКУЛТЕТИ:

Архитектонски факултет

Бул. краља Александра 73/II, тел. 3370-199, www.arh.bg.ac.rs

Електротехнички факултет

Бул. краља Александра 73, тел. 3248-464, www.etf.bg.ac.rs

Грађевински факултет

Бул. краља Александра 73/I, тел. 3218-553, www.grf.bg.ac.rs

Машински факултет

Краљице Марије 16, тел. 3370-760, www.mas.bg.ac.rs

Правни факултет

Бул. краља Александра 67, тел. 3027-600, www.ius.bg.ac.rs

Рударско-геолошки факултет

Ђушина 7, тел. 3238-832, www.rgf.bg.ac.rs

Технолошко-металуршки факултет

Карнеџијева 4, тел. 3370-426, www.tmf.bg.ac.rs

Православни богословски факултет

Мије Ковачевића 11б, тел. 2762-958, www.bfspc.bg.ac.rs