КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И СЛУЖБЕ

 

ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

www.bvk.co.rs

 • Контакт центар: 3606-606 (00-24)
 • Центар за кориснике, Кнеза Милоша 27

ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"

www.beoelektrane.rs

 • Позивни центар: 2093-101
 • Рекламације на грејање: 2093-011 (07.00-19.00)
 • Цурење грејних инсталација: 2093-100 (00-24)
 • Прикључење на топловод: 2224-710 (08.00-14.00)

ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО"

www.stambeno.com

 • Служба хитних интервенција (00-24): 3950-300
 • Кориснички сервис (08.00-16.00): 3950-415
 • Кол-центар (00-24): 353-7777
 • РЈ Палилула, Краљице Марије 17, тел. 3222-513, 3222-112

ЈКП "ИНФОСТАН"

www.infostan.co.rs

 • РЈ Палилула, Таковска 12, тел. 3233-906, 3342-630

ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

www.gradskacistoca.co.rs

 • Инфо телефон (07.00-15.00): 3294-901
 • Погон Палилула, Бул. деспота Стефана 128ц, тел. 2752-625

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД"

www.zelenilo.co.rs

 • Инфо-центар (07.30-15.30): 2630-506
 • Хитне интервенције (00-24): 2650-683
 • РЈ Палилула, Бул. краља Александра бб, тел. 3035-519

ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ"

www.bgpijace.co.rs

Информациони центар: 380-6450

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ:

 • Палилула, Илије Гарашанина бб, тел. 3247-802
 • Карабурма, Уралска бб, тел. 2757-744
 • Борча, Косте Манојловића бб, тел. 3327-019
 • Тржни центар Крњача, Зрењанински пут 28, тел. 2711-919

ЈКП "ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ"

 • Бул. краља Александра 73а, тел. 4405-100 (00-24), www.bg-osvetljenje.rs
 • Крњача, Грге Андријановића 1, тел. 2764-167

ЈКП "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"

www.beogradskagroblja.com

 • Инфо-центар: 2071-307
 • Дежурни центар (00-24): 207-1333, 207-1377

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА" ЈП

"УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА" ЈП

ВУ "ВЕТЕРИНА БЕОГРАД"

www.veterinabeograd.rs

 • Служба комуналне зоохигијене, Бул. деспота Стефана 119, тел. 329-3099
 • Амбуланта за мале животиње, Бул. деспота Стефана 119, тел. 2764-088
 • Амбуланта Сланци, Маршала Тита 77, тел. 2780-586

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

 • 27. марта 43-45, централа: 3227-241
 • Инфо служба: 3229-000 (08.30-16.30), факс 3344-633
 • Одељењe за спровођење урбанистичких планова Палилула, тел. 330-9297

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 • 27. марта 43-45, централа: 3227-241
 • Дежурна градска комунална, саобраћајна и еколошка инспекција:
 • 3227-000, 3309-760, 3309-762 (сваког дана 07.00-22.00)

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА БЕОГРАДА

БЕОГРАДСКИ ПОЗИВНИ ЦЕНТАР

 • Тиршова 1, тел. 0800-110-011 (07.00-22.00)
 • 3090-007 (за позиве из мобилне мреже)

ЕПС "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"

www.edcentar.com

 • Информативни центар: 395-7777
 • Пријава крађе електричне енергије: 0800-360-300
 • Диспечерска служба, тел. 2456-453, 2453-840
 • Шалтерска служба, Масарикова 1-3, тел. 2657-465
 • Техничке услуге, Војводе Драгомира 22, тел. 3405-205, 3405-206
 • Крњача, Грге Андријановића 1, тел. 2712-389, 2712-381

ДИМНИЧАР

ЈП "СРБИЈАГАС"

www.srbijagas.com

 • Диспечерски центар (00-24): 2604-130
 • Инфо центар за грађане: 7129-237