ГРАДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ

ГРАД БЕОГРАД


www.beograd.rs

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Драгослава Јовановића 2, централа 3229-678

 • Кабинет председника Скупштине града, тел. 3229-915

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 • Кабинет градоначелника, тел. 3246-764
 • Кабинет заменика градоначелника, тел. 3216-393

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Трг Николе Пашића 6, централа 3229-678

 

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Тиршова 3, тел. 3610-157

 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА БЕОГРАДА

Косовска 17/I, тел. 3240-394

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ

Краљице Марије 1/V, тел. 7157-038

 • Одељење управне инспекције
 • Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула, Таковска 12, тел. 3232-265

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Трг Николе Пашића 6, тел. 3229-767

 • Управа за трезор, тел. 3216-276
 • Управа јавних прихода, тел. 3216-497
 • Одељењe Палилула, Илије Гарашанина 5, тел. 3245-335
 • Упит стања:https://lpa.beograd.gov.rs

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Краљице Марије 1/XVII, тел. 7157-369

 • Управа за цене, тел. 7157-387
 • Управа за пољопривреду, тел. 7157-402
 • Дирекција за робне резерве, тел. 7157-388

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Краљице Марије 1/XII, тел. 7157-480

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Краљице Маријe 1/VI, тел. 7157-522

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Краљице Марије 1/XVIII, тел. 7157-019

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Краљице Марије 1/VIII-X, тел. 7157-212

 • Одсек Палилула, тел. 330-9297

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

Краљице Марије 1/XVI, тел. 3376-374

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Краљице Марије 1/XIII-XIV, тел. 7157-278

 • Управа за енергетику, тел. 7157-276
 • Управа за воде, тел. 7157-331

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНСКУ И УРБАНИСТИЧКУ ИНСПЕКЦИЈУ

27. марта 43-45, тел. 2750-237

 • Градска грађевинска инспекција, тел. 3220-441
 • Градска урбанистичка инспекција
 • Управа за имовинско-правне послове, тел. 2750-237

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

27. марта 43-45, тел. 2754-933, www.bgsaobracaj.rs

 • Дирекција за путеве, тел. 3222-993
 • Дирекција за јавни превоз, тел. 3309-153

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

27. марта 43-45, тел. 3222-681

 • Градска инспекција за заштиту животне средине, 334-2680, 330-9125

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Краљице Марије 1/XI, тел. 7157-440

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

27. марта 43-45, тел. 3227-241

 • Дежурна инспекција, 3227-000, 3309-760, 3309-762
 • Градска комунална инспекција, 2750-135, 330-9321
 • Градска саобраћајна инспекција, 2754-297, 330-9490

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

27. марта 43-45, тел. 3309-085

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

27. марта 43-45, тел. 3309-089

 

СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Краљице Марије 1/IV, тел. 7157-425

 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ

Драгослава Јовановића 2, тел. 3241-909

 

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

Краљице Марије 1/XI, тел. 7157-453

 

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Тиршова 1, тел. 3605-600

 

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Тиршова 1/IV, тел. 3605-609

 • Београдски позивни центар, тел. 0800-110-011

 

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА БЕОГРАДА

Макензијева 31, тел. 2453-158, 2453-159, 2432-482

 

ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И СТАТИСТИКУ

Тиршова 1, тел. 3620-138, https://zis.beograd.gov.rs

 

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА БЕОГРАДА

Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-006

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Масарикова 5/X, тел. 3061-491

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА

Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-361

 

АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ

Трг Николе Пашића 6, тел. 3216-309

 

АГЕНЦИЈА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

Краљице Марије 1/VI, тел. 7157-135

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-351, www.kancelarijazamlade.rs

ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

 

ЈАВНА И КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

ГСП "БЕОГРАД", Кнегиње Љубице 29, www.gsp.rs

 • Диспечерски центар (00-24): 366-4040
 • Говорни аутомат: 3033-370, 3033-371
 • Продаја претплатних маркица на Палилули: Омладински стадион, Карабурма (окретница линије 16)

 

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС"

Краљице Марије 7, www.parking-servis.co.rs

 • Инфо медиа центар (00-24): 3035-400

 

КП "БЕОГРАДСКЕ EЛЕКТРАНЕ"

Савски насип 11, www.beoelektrane.rs

 • Рекламације на грејање (07.00-19.00): 2093-011
 • Цурење инсталација (00-24): 2093-100
 • Прикључења нових објеката: 222-4710, 222-4623

 

ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Делиградска 28, www.bvk.rs 

 • Контакт центар (00-24): 3606-606, Канализација: 395-4060

 

JКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

Мије Ковачевића 4, www.gradskacistoca.rs

 • Инфо телефон (07.00-15.00): 3294-901
 • Кабасто смеће: 2758-090
 • Погон Палилула, Бул. деспота Стефана 128ц, тел. 2752-625

 

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ"

Драгослава Срејовића 8a, www. beogradput.rs

 • Позивни центар (00-24): 381-8101

 

ЈКП "ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ"

Бул. краља Александра 73а, тел. 4405-100 (00-24), www.bg-osvetljenje.rs

 • Крњача, Грге Андријановића 1, тел. 2764-167

 

ЈКП "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"

Рузвелтова 50, www.beogradskagroblja.rs

 • Инфо-центар: 208-3476
 • Дежурни центар (00-24): 207-1333, 207-1377

 

ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ"

Живка Карабиберовића 3, тел. 3806-450, www.bgpijace.rs

Зелене пијаце на Палилули:

 • Палилула, Илије Гарашанина бб, тел. 3247-802
 • Карабурма, Уралска бб, тел. 2757-744
 • Борча, Косте Манојловића бб, тел. 3327-019
 • Тржни центар Крњача, Зрењанински пут 28, тел. 2711-919

 

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД"

Сурчински пут 2, www.zelenilo.rs

 • Инфо-центар (07.30-15.30): 2630-506
 • Дежурна служба (15.00-07.00 и викендом): 2650-683
 • РЈ Палилула, Бул. краља Александра бб, тел. 3035-519

 

ЈКП "ИНФОСТАН"

Данијелова 33, тел. 3954-403, www.infostan.rs

 • РЈ Палилула, Таковска 12, тел. 3233-906, 3342-630

 

ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО"

Данијелова 33, www.stambeno.com

 • Служба хитних интервенција (00-24): 3950-300
 • Кориснички сервис (08.00-16.00): 3950-415
 • Кол-центар (00-24): 353-7777
 • РЈ Палилула, Краљице Марије 17, тел. 3222-513, 3222-112

 

ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ"

Светозара Ћоровића 15, тел. 3225-125 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

Његошева 84, тел. 2449-494, www.beoland.com

 

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

Палмотићева 30, тел. 3331-500, www.urbel.com

 

ВУ "ВЕТЕРИНА БЕОГРАД"

Бул. деспота Стефана 119, тел. 2764-366, www.veterinabeograd.rs

 • Служба комуналне зоохигијене, тел. 329-3099

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ


ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

Бул. Франше Д’Епереа 5, тел. 194, www.beograd94.rs

 

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ" - ПАЛИЛУЛА

Кнез Данилова 16, тел. 3224-320, www.dzpalilula.org.rs

 

АПОТЕКА "БЕОГРАД"

Бојанска 16/IV, тел. 2452-648, www. apotekabeograd.co.rs

УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ


ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БОШКО БУХА" - ПАЛИЛУЛА

Пера Ћетковића 37а, тел. 2771-144

 

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Руска 4, тел. 2650-329, www.gcsrbg.org

 • - Општинско одељење Палилула, Цвијићева 110, тел. 2753-591

 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Марије Бурсаћ 49, тел. 2698-089

 • Дневни центaр и клуб "Палилула", Јабучка 11, тел. 2783-348
 • Служба помоћи у кући Палилула, Јабучка 11, тел. 2991-286
 • Стационар за болесне и непокретне, Диљска 2, тел. 2783-012