24.03.2023

Градска општина Палилула

Београд

Градска општина Палилула;Београд

24.03.2023

Одржана 21. седница Скупштине Градске општине Палилула

          Одборници Скупштине Градске општине Палилула изабрали су данас, на својој  21. седници, за заменика председника општине Ивану Медић, дипл. правника. Досадашњи заменик председника општине др Дарко Пауновић је поднео оставку из личних разлога. Уводне речи о овим тачкама дневног реда дао је председник Градске општине Палилула Мирослав Ивановић.

          Седницом је председавао председник Скупштине Градске општине Палилула Драгослав Шолак.

          Уместо Иване Медић, којој је престао мандат одборника, потврђен је мандат  одборника у Скупштини Градске општине Палилула Милану Луковићу са изборне листе "Александар Вучић - за нашу децу".

          На седници је донето још неколико одлука: о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула, о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине за 2022. годину, о престанку рада Фонда "Зоран Божиновић", као и Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на теритоирији Градске општине Палилула.

          Усвојена су решења: о давању сагласности на Статут Центра за културу "Влада Дивљан" и о изменама решења о именовању управног и надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Палилула.

          Изабрани су чланови Комисије за родну равноправност Скупштине Градске општине Палилула, а поднет је и Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Палилула за 2022. годину.