01.07.2022. Петак

01.07.2022. Петак

Асфалтирање улица у Реви и Котежу

Председник Градске општине Палилула Мирослав Ивановић обишао је почетак радова на асфалтирању две улице у насељу Рева и једне улице у Котежу.

У насељу Рева започети су радови на уређењу и асфалтирању некатегорисаних улица Људевита Штура и Крешимира Ћосића, дужине 120 метара, а у насељу Котеж, такође, некатегорисане Азањске улице, дужине 130 метара, навео је члан Већа општине Палилула Миљан Милинковић.