07.09.2022

Градска општина Палилула

Београд

Градска општина Палилула;Београд

07.09.2022

Обавештење о упису и увиду у посебан бирачки списак

Обавештавају се грађани – бирачи са подручја Градске општине Палилула да поднесу захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине, у писаној форми и својеручно потписан, као и да изврше увид у посебан  бирачки списак у циљу провере личних података уписаних у посебан бирачки списак, сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова у просторијама Градске општине Палилула, Таковска 12,  или позивом на бројeве телефона 011/3236-221 лок 153.  Увид у посебан бирачки списак може се извршити на интернет страници https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/. Грађани могу тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку посебног бирачког списка на основу законом прописаних доказа.

Од проглашења изборне листе право на увид у посебан бирачки списак, као  и на увид у службену документацију на основу које се врши упис, брисање, измена, допуна или исправка бирачког списка у складу са законом,има и овлашћени представник подносилаца потврђених изборних листа у складу са законом.

Све промене у посебном бирачком списку грађани могу извршити до закључења посебног бирачког списка односно 15 дана пре одржавања непосредних избора, када Министарство државне управе и локалне самоуправе закључује посебан бирачки списак

Након закључења посебног бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.

ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ, ПРИПАДНИЦИ МАЊИНА, ДА ИСКОРИСТЕ БИРАЧКО ПРАВО, ДА СЕ УПИШУ И БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕ УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК.