Е-УПРАВА

Развијеност сервиса е-Управе има следеће нивое:

  • Ниво 1: "Информација" - постојање информација о процедурама на Интернет сајту
  • Ниво 2: "Једносмерна интеракција" - омогућено преузимање формулара са Интернет сајта који се потом класичним путем попуњавају и достављају надлежним органима
  • Ниво 3: "Двосмерна интеракција" - постојање електронских формулара, тако да се цео процес обраћања корисника органима управе завршава путем Интернета
  • Ниво 4: "Трансакција" - све послове са органима управе корисник обавља путем Интернета, укључујући и плаћање и испоруку тражених докумената
  • Ниво 5: "Персонализација" - подразумева проактивно достављање сервиса корисницима, односно померање иницијативе за коришћење сервиса са корисника на пружаоце сервиса.

Тренутно је на Интернет сајту ГО Палилула омогућен ниво 2 развоја е-Управе, уз изузетак сервиса као што су издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству (услуга Виртуелни матичар), где је омогућен и ниво 3. Развој сервиса е-Управе до нивоа 4 и 5, који укључује и сложене пројекте набавке хардвера и софтвера, изградње ИКТ инфраструктуре и обуке кадрова, тренутно није реалан с обзиром на постојећу друштвену и економску ситуацију.

У овом одељку сајта налази се преглед свих услуга које органи Општинске управе ГО Палилула пружају грађанима. Дате су процедуре, списак документације и сви потребни контакт и други подаци и омогућено је преузимање образаца у PDF облику.