Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу

Скупштина Градске општине Палилула на седници одржаној у петак, 11. фебруара 2022. године донела је Одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу.

Скупштина Градске општине Палилула,  на 24. седници одржаној 16. октобра 2023. године, на основу члана 18. и 22. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 14/22) и члана 25. Статута Градске општине Палилула ("Службени лист града Београда", бр. 111/19 - пречишћен текст и 132/21),  донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У СТАЛНОМ САСТАВУ