Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу

Скупштина Градске општине Палилула на седници одржаној у петак, 11. фебруара 2022. године донела је Одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу.