ПАЛИЛУЛСКА КАРТИЦА

Палилулска персонализована картица омогућава грађанима општине Палилула да купују разноврсну робу и користе услуге са посебним попустима код фирми, партнера на пројекту „Палилулска картица“.

Право на добијање Палилулске картице имају пунолетни грађани са пребивалиштем на територији општине Палилула.

Картица се може извадити у Општини Палилула, Таковска 12 , где се приликом регистрације попуњава формулар уз приложену копију личне карте. Картица се одмах добија.

Приликом куповине робе или коришћења услуга довољно је пре плаћања показати „Палилулску картицу“ , и по захтеву личну карту да би се остварио уговорени попуст.

Информације о адресама и фирмама које су партнери на пројекту и висини попуста који можете остварити.

На следећим местима можете да подигнете Вашу

ПАЛИЛУЛСКУ КАРТИЦУ

Овча, Михаја Еминескуа бр. 78; Тел. 27-31 -287
Падинска Скела, Дејана Смиљковића бр. 121.; Тел. 069-821-5-867
Роспи Ћуприја, Вишњичка бр. 110/в.; Тел. 29-72-271
Вишњица, Маршала Тита бр. 126.; Тел. 27-76-091
Сланци, Маршала Тита бр. 50.; Тел. 27-74-976
Велико Село, Београдска бр. 79.; Тел. 27-84-729
Котеж, Трајка Грковића бр. 5.; Тел. 33-17-405

Контакт : 011 3295-386
palilulskakartica@palilula.org.rs