Beograd

Mesne zajednice

mapa-mz

Radi zadovoljavanja opštih, zajedničkih i svakodnevnih potreba građana na određenom području Opštine, Skupština opštine može obrazovati mesnu zajednicu ili drugi oblik mesne samouprave, u skladu sa zakonom. Građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji Opštine mogu zatražiti obrazovanje mesne zajednice za određeno područje, pod uslovom da se za to izjasni najmanje 5000 birača. Predlog se podnosi u formi narodne inicijative, na način i po postupku utvrđenim zakonom. Mesna zajednica po pravilu, obuhvata područja sa približno istim brojem stanovnika. Mesna zajednica ima svojstva pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih odlukom Skupštine opštine i odlukom o osnivanju. Mesna zajednica ima Statut kojim se utvrđuju poslovi koje ona vrši, organi i postupak njihovog izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice. Sredstva za rad mesne zajednice obezbeđuju se u budžetu Opštine i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

MESNE ZAJEDNICE:

 1. MZ "Tašmajdan", Ilije Garašanina 20
 2. MZ "Starina Novak", Kraljice Marije 3a, tel. 3376-393
 3. MZ "Stara Palilula", Dalmatinska 25, tel. 2781-718
 4. MZ "Jovan Cvijić", Cvijićeva 63, tel. 2761-587
 5. MZ "Nadežda Petrović", Čarli Čaplina 14,
 6. MZ "Hadžipopovac", Ruzveltova 43-45, tel. 2761-481
 7. MZ "Stara Karaburma", Sime Šolaje 43a, tel. 2083-088
 8. MZ "Stevan Hristić", Patrisa Lumumbe 70
 9. MZ "Despot Stefan Lazarević", Garsija Lorke 11a
 10. MZ "Filip Višnjić", Salvadora Aljendea 18a, tel. 2772-163
 11. MZ "Karaburma - Dunav", Stevana Dukića 15, tel. 2772-281
 12. MZ "Rospi Ćuprija", Višnjička 110v, tel. 2972-271
 13. MZ "Višnjička Banja", Lepe Stamenković 87, tel. 2782-069
 14. MZ "Stara Borča", Ivana Milutinovića 12g, tel. 3324-601
 15. MZ "Borča Greda", Milana Toplice 31/1, tel. 2960-619
 16. MZ "Nova Borča", Bele Bartoka 36, tel. 3325-547
 17. MZ "Ovča", Mihaja Emineskua 79,
 18. MZ "Padinska Skela", Padinska skela bb, tel. 8871-302
 19. MZ "Slanci", Maršala Tita 50, tel. 2774-976
 20. MZ "Veliko Selo", Beogradska 79, tel. 2781-387
 21. MZ "Višnjica", Maršala Tita 103, tel. 2776-091
 22. MZ "Dunavski venac", Zrenjaninski put 44, tel. 3317-197
 23. MZ "Kotež", Trajka Grkovića 5, tel. 3317-405
 24. MZ "Bara Reva", Pančevački put 91

Radno vreme mesnih zajednica: 7.30-15.30 radnim danom

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа