Beograd

Месне заједнице

mapa-mz

Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба грађана на одређеном подручју Општине, Скупштина општине може образовати месну заједницу или други облик месне самоуправе, у складу са законом. Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Oпштине могу затражити образовање месне заједнице за одређено подручје, под условом да се за то изјасни најмање 5000 бирача. Предлог се подноси у форми народне иницијативе, на начин и по поступку утврђеним законом. Месна заједница по правилу, обухвата подручја са приближно истим бројем становника. Месна заједница има својства правног лица у оквиру права и дужности утврђених одлуком Скупштине општине и одлуком о оснивању. Месна заједница има Статут којим се утврђују послови које она врши, органи и поступак њиховог избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице. Средства за рад месне заједнице обезбеђују се у буџету Oпштине и из других извора у складу са законом.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

 1. МЗ "Ташмајдан", Илије Гарашанина 20
 2. МЗ "Старина Новак", Краљице Марије 3а, тел. 3376-393
 3. МЗ "Стара Палилула", Далматинска 25, тел. 2781-718
 4. МЗ "Јован Цвијић", Цвијићева 63, тел. 2761-587
 5. МЗ "Надежда Петровић", Чарли Чаплина 14,
 6. МЗ "Хаџипоповац", Рузвелтова 43-45, тел. 2761-481
 7. МЗ "Стара Карабурма", Симе Шолаје 43а, тел. 2083-088
 8. МЗ "Стеван Христић", Патриса Лумумбе 70
 9. МЗ "Деспот Стефан Лазаревић", Гарсија Лорке 11а
 10. МЗ "Филип Вишњић", Салвадора Аљендеа 18а, тел. 2772-163
 11. МЗ "Карабурма - Дунав", Стевана Дукића 15, тел. 2772-281
 12. МЗ "Роспи Ћуприја", Вишњичка 110в, тел. 2972-271
 13. МЗ "Вишњичка Бања", Лепе Стаменковић 87, тел. 2782-069
 14. МЗ "Стара Борча", Ивана Милутиновића 12г, тел. 3324-601
 15. МЗ "Борча Греда", Милана Топлице 31/1, тел. 2960-619
 16. МЗ "Нова Борча", Беле Бартока 36, тел. 3325-547
 17. МЗ "Овча", Михаја Еминескуа 79,
 18. МЗ "Падинска Скела", Падинска скела бб, тел. 8871-302
 19. МЗ "Сланци", Маршала Тита 50, тел. 2774-976
 20. МЗ "Велико Село", Београдска 79, тел. 2781-387
 21. МЗ "Вишњица", Маршала Тита 103, тел. 2776-091
 22. МЗ "Дунавски венац", Зрењанински пут 44, тел. 3317-197
 23. МЗ "Котеж", Трајка Грковића 5, тел. 3317-405
 24. МЗ "Бара Рева", Панчевачки пут 91

Радно време месних заједница: 7.30-15.30 радним даном

Палилула линкови