Beograd

Начелник и заменик начелника Управе

Начелник Управе Градске општине Палилула:

ВАСИЛИЈЕ ЖИВКОВИЋ

дипломирани правник

Рођен је 1978. године у Пећи.

Дипломирао је на Правном факултету универзитета у Београду и стекао звање -дипломирани правник.

У Републичком заводу за статистику и Стратеџик маркетингу радио је волонтерски и хонорарно. Био је запослен у Народној банци Србије у Заводу за обрачун и плаћања у Београду. У Агенцији за правне и економске услуге "Контакт плус" Земун, радио је као власник агенције.

У  Министарству саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре радио је у звању сарадника (2010 - 2013) и млађег саветника (2013 - 2016).

До постављења на место начелника Управе Градске општине Палилула био је запослен од 2016. године у Републичком геодетском заводу на радном месту саветника у Одељењу за другостепени поступак.

Заменик начелника Управе Градске општине Палилула:

АЛЕКСАНДАР ЈОЦИЋ

дипломирани правник

Aleksandar Zivkovic

Рођен је 13. децембра 1973. у Београду.

Завршио специјалистицке студије на Правном факултету Универзитета у Београду. Положио правосудни испит.

Радио у адвокатској канцеларији, Заводу за заштиту интелектуалне својине и у Одељењу за инспекцијске послове ГО Палилула.

Рекреативно се бави спортом.

Неожењен.

Палилула линкови