Beograd

И Општина Палилула пружа подршку родитељству

Одржавањем онлајн скупа и потписивањем споразума о сарадњи 22. марта 2021. године, званично је почела реализација пројекта ‚‚Подршке локалним самоуправама за ширење добрих политика и пракси подршке родитељству“, који реализује Стална конференција градова и општина (СКГО) уз подршку УНИЦЕФ-а у Србији.

 

Шест локалних самоуправа (Палилула - Београд, Нови Сад, Крагујевац, Бор, Врање, Нови Пазар) су корисници пројекта, а приоритет је заједнички - брига о раном развоју деце и подршка родитељству. Подршка се огледа у унапређењу услуга и програма подршке родитељству и раном развоју кроз јачање капацитета јединица локалне самоуправе за међусекторску сарадњу у обезбеђивању континуитета, квалитета, доступности услуга подршке родитељству, посебно угроженим породицама.

 

Председник општине Палилула Александар Јовичић присуствовао је потписивању споразума и том приликом нагласио је да Општина Палилула води социјалну политику која је усмерена према најмлађим суграђанима и према родитељима, а та подршка се, између осталог, огледа у даривању беби колица, таблет рачунара и школског прибора за основце, које Општина поклања својим најмлађим суграђанима.

„Кроз овај пројекат покушаћемо да успоставимо још боље везе између свих институција које свему овоме могу дати свој допринос да још више сви заједно радимо ка реализацији заједничког циља“, нагласио је Јовичић.  

Поред представника локалне самоуправе, значај ове теме препознали су и доносиоци одлука са националног нивоа, који су пожелели пуно успеха у реализацији пројектних активности.

 

Бранко Ружић, први потпредседник Владе РС и министар просвете, науке и технолошког развоја нагласио је да је делатност предшколских установа дуги низ година развијана као мултифункционална.

„Данас можемо бити поносни зато што интегрисани систем предшколског васпитања и образовања обезбеђује остваривање различитих функција: подршку целовитом развоју и добробити деце, негу, превентивно-здравствену и социјалну заштиту деце, компензаторну функцију, подршку развијању основа кључних образовних компетенција за целоживотно учење, подршку породици у остваривању своје васпитне функције“, рекао је Ружић. Он је додао да се тежи развоју предшколског васпитања и образовања које ће бити доступно свој деци, које уважава потребе и права деце и породице, које је отворено у грађењу односа са породицом, са другим деловима у систему образовања, локалном и широм друштвеном заједницом.

 

Марија Обрадовић, министарка државне управе и локалне самоуправе истакла је да је Влада Републике Србије високо на листу приоритета свог рада ставила децу и њихову будућност.

„Зато ми је веома драго да су локалне самоуправе препознале своју улогу у том процесу. Овај пројекат посебан значај добија данас, у време када се боримо са КОВИД 19 пандемијом, када су станови и куће постали и вртић и школа за децу, а родитељима радни простор. Ви који данас потписујете Меморандум радите на унапређењу својих капацитета и знања како би пружили родитељима квалитетну и одрживу подршку система, мењајте своје прописе и политике, усклађујте их са прописима које ова држава већ има и пренесите своја стечена знања на друге локалне самоуправе у Србији“, поручила је министарка Обрадовић.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО овом приликом је истакао да је задатак СКГО да пружи подршку локалним самоуправама да развију и унапреде постојеће јавне политике и процедуре ради јачања система подршке родитељима и старатељима у првим годинама одрастања детета.

„Веома је важно да системски укажемо на чињеницу да је друштву од примарног значаја да дете буде у фокусу, а то дете треба да има родитеље који су довољно компетентни и психички стабилни да одговоре на све потребе његовог развоја у овим захтевним временима“, нагласио је Станичић.

„Свим родитељима је потребна системска подршка на њиховом путу родитељства. Ова подршка је кључна у одговарању на развојне потребе детета и један је од начина превенције насиља над децом. Поздрављам напоре Владе Републике Србије која је већ препознала потребу да уложи у рани развој деце. Сада је неопходно усаглашено деловање између сектора здравља, образовања и социјалне заштите. Данас имамо разлога за оптимизам. Шест градова и општина су пионири у изградњи интегрисаних политика и буџета обликованих према потребама раног развоја деце. Надамо се да ће ове општине поделити своје знање и искуство широм земље у предстојећим годинама. Сигурна сам да ће Влада и локалне заједнице, заједно са УНИЦЕФ-ом и уз подршку Лего Фондације, осигурати квалитетну подршку здравом развоју све деце у Србији, поготово оних до којих се најтеже досеже. То је од суштинске важности за напредак деце. То је кључ за развој одрживог друштва“, истакла је Дејана Костадинова, директорка УНИЦЕФ-а у Србији.

 

Мирко Јанић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјавио је: „Већина деце одраста заједно са родитељима као најбољим пружаоцима неге, у случајевима када родитељи нису у могућности да испуне своје одговорности према деци, држава је овлашћена да интервенише. Деца која су у ризику од занемаривања или злостављања, често су деца која се суочавају са сложеним вишеструким проблемима, а оскудица често повећава ризик од занемаривања деце. Систем социјалне заштите настоји да подржи родитељску бригу о детету преко различитих врста материјалних давања, али и преко дневних услуга у заједници која помажу родитељима и деци и спречавају издвајање деце из породице, а у ову сврху држава издваја сваке године 700 милиона динара и усмерава их ка локалним самоуправама“.

Милка Миловановић Минић, државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију изјавила је да је пројекат „Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика и пракси подршке родитељству“, од изузетног значаја како за унапређење квалитета живота породица тако и за спровођење политика Владе Републике Србије које се односе на унапређење права и квалитета живота сваког детета.

„Желимо да пружимо снажну подршку остваривању, унапређењу и промоцији права сваког детета да живи срећно, спокојно и достојанствено у својој породици“, закључила је Миловановић Минић.

Зоран Радовановић, државни секретар у Министарству здравља истакао је да је ово министарство деловало проактивно и превентивно и унапређивало квалитет здравствених услуга и тиме допринело да деца и родитељи имају огромно поверење у здравствени систем и установе.

„Често смо деловали превентивно кроз психолошка саветовалишта за децу и родитеље, што је посебно значајно када се ми и цео свет суочавамо са највећом здравственом кризом у свим порама друштва“, закључио је Радовановић.  

Славица Ђукић Дејановић, специјална саветница за циљеве одрживог развоја при Кабинету председнице Владе Србије, изјавила је да ризик да се појача родитељски стрес и ометање радног развоја деце у околностима светске пандемије, изискује спречавање настанка целоживотних баријера за децу и породице, али и за системе њихове подршке и зато је добро што смо се у оволиком броју придружили једни другима.

„Посвећеност раном развоју деце један је од најделотворнијих сегмената јавних политика за развој друштва и из тог разлога је брига о раном развоју деце глобално препозната као један од приоритетних фокуса 21. века и интегрисана је у циљеве одрживог развоја Агенде 2030“, закључила је Ђукић Дејановић.  

Никола Дашић, градоначелник Крагујевца је истакао да је овај град лидер у многим областима које су важне више или мање за сваког од нас. Он је додао да је друштвена брига о деци најважнија област деловања на коју су веома поносни, и у којој су заиста успешни. „Брига о најмлађима у нашем граду почиње од најранијег узраста. Подсетио бих да смо међу првима увели приватне предшколске установе у систем образовања и тако решавали листе чекања и недостатак места у државним вртићима. Обезбеђујемо бесплатан превоз за сву децу школског узраста, бесплатне ужине за најосетљивије групе деце, бесплатне уџбенике за први разред основних школа, различите спортске и рекреативне садржаје“, рекао је градоначелник Крагујевца.

„Овај пројекат је за нас прилика да професионалци у сектору здравства, образовања и социјалне заштите подигну квалитет услуга, али и своје знање касније пренесу колегама из других средина. Прилика да се унапреде процедуре, али и програми рада за најмлађе, посебно у време борбе са Ковид - 19. Родитељи ће добити подршку професионалаца да јачају своје родитељске капацитете јер свака грешка у овој области оставља велике последице на будућност средина у којима живимо и нашу државу, јер како децу васпитавамо такву земљу и стварамо за будућност наше деце“, закључио је Дашић.

Нихат Бишевац, градоначелник Новог Пазара је нагласио да је овај град са најмлађом популацијом у Европи и да реализација овог пројекта има посебан значај, јер ће се реализацијом предвиђених активности подићи институционални капацитети локалне самоуправе у секторима здравства, образовања и социјалне заштите.

„Нама је циљ да стварамо добро окружење, пре свега да кроз различите пројекте помогнемо једној здравој породици“, изјавио је Бишевац.

Александар Миликић, градоначелник Бора се захвалио УНИЦЕФ-у и СКГО на прилици да Бор буде део једног овако значајног пројекта.

„Кроз овај пројекат укључили смо Дом здравља, Патронажну службу, Предшколску установу „Бамби“ и  Центар за социјални рад, а наша је жеља да кроз активности Града Бора и локалних служби повежемо све релевантне чиниоце који могу да утичу да се створе бољи услови за родитељство“, рекао је градоначелник Бора.

 Овај пројекат се реализује као део програма „Подршка подстицајном родитељству кроз игру“, а који заједно спроводе УНИЦЕФ, СКГО, Градски завод за јавно здравље Београд, Републички институт за социјалну заштиту, Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Хармонија – Центар за подршку раном развоју и породичним односима и Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, уз подршку ЛЕГО Фондације.

Палилула линкови