ПОДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Градска општина Палилула почела је поделу индустријске соли стамбеним заједницама на својој териоторији, која се може подићи у месним заједницама радним данима у наведеним терминима:

-ВЕЛИКО СЕЛО-08.00-12.00
ЈАСМИНА ПОПАДИЋ-069/821-58-64

-СЛАНЦИ-08.00-15.00
ДРАГИЦА КАРАНОВИЋ-069/821-58-43

-РОСПИ ЋУПРИЈА-08.00-15.00
БИЉАНА СИМИЋ-060/30-41-998

-ВИШЊИЦА-08.00-15.00
ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ-069/821-58-67

-ФИЛИП ВИШЊИЋ-12.00-15.00
ТИЈАНА ЧАКАРЕВИЋ-060/88-28-183

-КАРАБУРМА ДУНАВ-09.00-13.00
ТИЈАНА ЧАКАРЕВИЋ-060/88-28-183

-СТАРА КАРАБУРМА-07.30-10.30
ТИЈАНА ЧАКАРЕВИЋ-060/88-28-183

-ЈОВАН ЦВИЈИЋ-08.00-15.00
СУЗАНА ИЛИЋ-062/88-95-859

-КРЊАЧА-12.00-15.00
ТАЊА РАДОВАНОВИЋ-069/821-58-61

-КОТЕЖ-08.00-11.00
ТАЊА РАДОВАНОВИЋ-069/821-58-61

-БОРЧА ГРЕДА-12.00-15.00
ИВАНА РАМУСОВИЋ-060/700-2113

-НОВА БОРЧА-10.00-13.00
АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ-069/821-58-54

-ОВЧА-08.00-11.00
ИВАНА РАМУСОВИЋ-060/700-2113