26.01.2024

Градска општина Палилула, Београд.

Градска општина Палилула, Београд.

26.01.2024

Одржана 26. седница Скупштине Градске општине Палилула

Скупштина Градске општине Палилула је на 26. седници, одржаној 26. јануара, усвојила Предлог

решења о именовању Марка Пауновића за директора Туристичке организацие Градске општине

Палилула. На седници су усвојени предлози решења о именовању Општинског Савета родитеља

Предшколске установе и основних школа Градске оштине Палилила за школску 2023/24. годину и

о именовању Општинског савета родитеља средњих школа ГО Палилула за текућу школску годину.

Одборници су на овој седници усвојили и Предлог Плана постављања привремених објеката-

киоска на подручју ГО Палилула и Предлог Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације ГО

Палилула за 2024. годину.