19.06.2024.

Градска општина Палилула, Београд

Градска општина Палилула, Београд

19.06.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад

ОБАВЕШТЕЊЕ о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад

Обавештавамо вас да је, услед изградње аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад, а у оквиру истражних радова на траси истог, на територији месних заједница К.О. Овча, Комарева Хумка и Борча, у току припрема подлоге за израду пројектно-техничке документације што обухвата геодетске и геотехничке истражне радове.

План трасе 1

План трасе 2