19.04.2024.

Градска општина Палилула

Београд

Градска општина Палилула;Београд

19.04.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ НАЦРТА ПЛАНА РЕГУЛАЦИЈЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ ПАЧЕВАЧКОГ ПУТА