22.04.2024.

Градска општина Палилула

Београд

Градска општина Палилула;Београд

22.04.2024.

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА, КАНАЛА 5-39 И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-ПАНЧЕВО