25.08.2023

Градска општина Палилула

Београд

Градска општина Палилула;Београд

25.08.2023

Јавни позив за привредне субјекте за учешће у енергетској санацији породичних кућа и станова

Јавни позив за привредне субјекте за учешће у енергетској санацији породичних кућа и станова

Градска оштина Палилула је 24.08.2023. године расписала Јавни позив за учешће директиних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Палилула. Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Палилула. С тим у вези наводи се да домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за финансирање мера енергетске санације кућа и станова за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији ГО Палилула.

Све информације и обавештења у вези са Јавним позивом заинтересована лица могу добити на контакт телефон 064/8266 576 или путем електронске адресе energetska.sanacija@palilula.org.rs.