29.08.2023

Градска општина Палилула

Београд

Градска општина Палилула;Београд

29.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС“, број) од 04.08.2023. године и Одлуке Владе Републике Србије о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС“, број) од 18.08.2023. године, Комисија за утврђивање штете настале након елементарне и друге непогоде, објављује

                                                                 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

Позивају се грађани ГО Палилула који су претрпели штету од елементарне непогоде -јаког олујног ветра, града и кише, на породичним стамбеним објектима у својини грађана током јула месеца 2023. године, да исту пријаве у периоду од 30.08.2023. године до 15.09.2023. године.

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ