25.08.2023

Градска општина Палилула

Београд

Градска општина Палилула;Београд

25.08.2023

Јавни позив за пријављивање избеглица (ИЗБ) са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у грађевинском материјалу

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије, а у вези Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, бр. 9-9/482 од 16.06.2023. године, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и Градске општине Палилула (у даљем тексту Општина Палилула), Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем/ пребивалиштем на територији Градске општине Палилула (у даљем тексту: Комисија), на својој седници, одржаној дана 21.08.2023. године, донела је одлуку о расписивању


Ј А В Н О Г  П О З И В А
за пријављивање избеглица (ИЗБ)
са територије Градске општине Палилула
за доделу помоћи у грађевинском материјалу

ПРЕУЗМИТЕ:
Јавни позив
Пријава
Изјава
Спецификација