25.08.2023

Градска општина Палилула

Београд

Градска општина Палилула;Београд

25.08.2023

Јавни позив за пријављивање интерно расељених лица (ИРЛ) са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у грађевинском материјалу

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије, а у вези Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, бр. 9-9/482 од 16.06.2023. године, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и Градске општине Палилула (у даљем тексту Општина Палилула), Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем/ пребивалиштем на територији Градске општине Палилула (у даљем тексту: Комисија), на својој седници, одржаној дана 21.08.2023. године, донела је одлуку о расписивању

 

Ј А В Н О Г  П О З И В А

за пријављивање интерно расељених лица (ИРЛ)

са територије Градске општине Палилула

за доделу помоћи у грађевинском материјалу

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Јавни позив

Пријава

Изјава

Спецификација