Beograd

Gradske nadležnosti

GRAD BEOGRAD

www.beograd.rs

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA

Dragoslava Jovanovića 2, centrala 3229-678

 • Kabinet predsednika Skupštine grada, tel. 3229-915

GRADONAČELNIK

 • Kabinet gradonačelnika, tel. 3246-764
 • Kabinet zamenika gradonačelnika, tel. 3216-393

GRADSKO VEĆE

Trg Nikole Pašića 6, centrala 3229-678

GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Tiršova 3, tel. 3610-157

ZAŠTITNIK GRAĐANA GRADA BEOGRADA

Kosovska 17/I, tel. 3240-394

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU

Kraljice Marije 1/V, tel. 7157-038

 • Odeljenje upravne inspekcije
 • Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula, Takovska 12, tel. 3232-265

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Trg Nikole Pašića 6, tel. 3229-767

 • Uprava za trezor, tel. 3216-276
 • Uprava javnih prihoda, tel. 3216-497, www.finansijebgd.org
 • Odeljenje Palilula, Ilije Garašanina 5, tel. 3245-335
 • Upit stanja:https://lpa.beograd.gov.rs

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Kraljice Marije 1/XVII, tel. 7157-369

 • Uprava za cene, tel. 7157-387
 • Uprava za poljoprivredu, tel. 7157-394
 • Direkcija za robne rezerve, tel. 7157-388

SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Kraljice Marije 1/XII, tel. 7157-480

SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Kraljice Marije 1/VI, tel. 7157-522

SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE

Kraljice Marije 1/XVIII, tel. 7157-019

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE

Kraljice Marije 1/VIII-X, tel. 7157-212

 • Odsek Palilula, tel. 330-9297

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE LEGALIZACIJE OBJEKATA

Kraljice Marije 1/XVI, tel. 3376-374

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE

Kraljice Marije 1/XIII-XIV, tel. 7157-278

 • Uprava za energetiku, tel. 7157-276
 • Uprava za vode, tel. 7157-331

SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, GRAĐEVINSKU I URBANISTIČKU INSPEKCIJU

27. marta 43-45, tel. 2750-237

 • Gradska građevinska inspekcija, tel. 3220-441
 • Gradska urbanistička inspekcija
 • Uprava za imovinsko-pravne poslove, tel. 2750-237

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

27. marta 43-45, tel. 2754-933, www.bgsaobracaj.rs

 • Direkcija za puteve, tel. 3222-993
 • Direkcija za javni prevoz, tel. 3309-153

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

27. marta 43-45, tel. 3222-681

 • Gradska inspekcija za zaštitu životne sredine, 334-2680, 330-9125

SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Kraljice Marije 1/XI, tel. 7157-440

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

27. marta 43-45, tel. 3227-241

 • Dežurna inspekcija, 3227-000, 3309-760, 3309-762
 • Gradska komunalna inspekcija, 2750-135, 330-9321
 • Gradska saobraćajna inspekcija, 2754-297, 330-9490

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

27. marta 43-45, tel. 3309-085

SEKRETARIJAT ZA DEČJU ZAŠTITU

27. marta 43-45, tel. 3309-089

SLUŽBA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE

Kraljice Marije 1/IV, tel. 7157-425

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I PROPISE

Dragoslava Jovanovića 2, tel. 3241-909

SLUŽBA ZA INFORMISANJE

Kraljice Marije 1/XI, tel. 7157-453

 • Službeni list Grada Beograda, www.sllistbeograd.rs

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE

Tiršova 1, tel. 3605-600

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJE I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA

Tiršova 1/IV, tel. 3605-609

 • Beogradski pozivni centar, tel. 0800-110-011

KOMUNALNA POLICIJA GRADA BEOGRADA

Makenzijeva 31, tel. 2453-158, 2453-159, 2432-482

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU

Tiršova 1, tel. 3620-138, https://zis.beograd.gov.rs

 • Birački spisak - https://birackispisak.beograd.gov.rs

AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA BEOGRADA

Kraljice Marije 1/XIX, tel. 7157-006

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE

Masarikova 5/X, tel. 3061-491

AGENCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I SARADNJU SA UDRUŽENJIMA

Kraljice Marije 1/XIX, tel. 7157-361

AGENCIJA ZA INVESTICIJE I STANOVANJE

Trg Nikole Pašića 6, tel. 3216-309

AGENCIJA ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU

Kraljice Marije 1/VI, tel. 7157-135

KANCELARIJA ZA MLADE

Kraljice Marije 1/XIX, tel. 7157-351, www.kancelarijazamlade.rs

GRADSKA PREDUZEĆA I USTANOVE

Javna i komunalna preduzeća

GSP "BEOGRAD", Kneginje LJubice 29, www.gsp.rs

 • Dispečerski centar (00-24): 366-4040
 • Govorni automat: 3033-370, 3033-371
 • Prodaja pretplatnih markica na Paliluli: Omladinski stadion, Karaburma (okretnica linije 16)

JKP "PARKING SERVIS"

Kraljice Marije 7,www.parking-servis.rs

 • Info media centar (00-24): 3035-400

KP "BEOGRADSKE ELEKTRANE"

Savski nasip 11,www.beoelektrane.rs

 • Reklamacije na grejanje (07.00-19.00): 2093-011
 • Curenje instalacija (00-24): 2093-100
 • Priključenja novih objekata: 222-4710, 222-4623

JKP "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"

Deligradska 28,www.bvk.co.rs

 • Kontakt centar (00-24): 3606-606, Kanalizacija: 395-4060

JKP "GRADSKA ČISTOĆA"

Mije Kovačevića 4www.gradskacistoca.co.rs

 • Info telefon (07.00-15.00): 3294-901
 • Kabasto smeće: 2758-090
 • Pogon Palilula, Bul. despota Stefana 128c, tel. 2752-625

JKP "BEOGRAD PUT"

Dragoslava Srejovića 8awww.beogradput.com

 • Pozivni centar (00-24): 381-8101

JKP "JAVNO OSVETLJENJE"

Bul. kralja Aleksandra 73a, tel. 4405-100 (00-24),www.bg-osvetljenje.rs

 • Krnjača, Grge Andrijanovića 1, tel. 2764-167

JKP "POGREBNE USLUGE"

Ruzveltova 50,www.beogradskagroblja.rs

 • Info-centar: 208-3476
 • Dežurni centar (00-24): 207-1333, 207-1377

JKP "GRADSKE PIJACE"

Živka Karabiberovića 3, 3806-450,www.bgpijace.rs

Zelene pijace na Paliluli:

 • Palilula, Ilije Garašanina bb, tel. 3247-802
 • Karaburma, Uralska bb, tel. 2757-744
 • Borča, Koste Manojlovića bb, tel. 3327-019
 • Tržni centar Krnjača, Zrenjaninski put 28, tel. 2711-919

JKP "ZELENILO BEOGRAD"

Surčinski put 2,www.zelenilo.rs

 • Info-centar (07.30-15.30): 2630-506
 • Dežurna služba (15.00-07.00 i vikendom): 2650-683
 • RJ Palilula, Bul. kralja Aleksandra bb, tel. 3035-519

JKP "INFOSTAN"

Danijelova 33, tel. 3954-403, www.infostan.co.rs

 • RJ Palilula, Takovska 12, tel. 3233-906, 3342-630

JP "GRADSKO STAMBENO"

Danijelova 33,www.stambeno.com

 • Služba hitnih intervencija (00-24): 3950-300
 • Korisnički servis (08.00-16.00): 3950-415
 • Kol-centar (00-24): 353-7777
 • RJ Palilula, Kraljice Marije 17, tel. 3222-513, 3222-112

JVP "BEOGRADVODE"

Svetozara Ćorovića 15, tel. 3225-125

DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA

NJegoševa 84, tel. 2449-494, www.beoland.com

URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA

Palmotićeva 30, tel. 3331-500, www.urbel.com

VU "VETERINA BEOGRAD"

Bul. despota Stefana 119, tel. 2764-366, www.veterinabeograd.rs

 • Služba komunalne zoohigijene, tel. 329-3099

Zdravstvene ustanove

GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

Bul. Franše D’Eperea 5, tel. 194,www.beograd94.rs

DOM ZDRAVLJA "DR MILUTIN IVKOVIĆ" - PALILULA

Knez Danilova 16, tel. 3224-320, www.dzpalilula.org.rs

APOTEKA "BEOGRAD"

Bojanska 16/IV, tel. 2452-648,www.apotekebgd.co.rs

Ustanove dečije i socijalne zaštite

PREDŠKOLSKA USTANOVA "BOŠKO BUHA" - PALILULA

Pera Ćetkovića 37a, tel. 2771-144

GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Ruska 4, tel. 2650-329,www.gcsrbg.org

 • - Opštinsko odeljenje Palilula, Cvijićeva 110, tel. 2753-591

GERONTOLOŠKI CENTAR BEOGRAD

Marije Bursać 49, tel. 2698-089,www.ugcb.co.rs

 • Dnevni centar i klub "Palilula", Jabučka 11, tel. 2783-348
 • Služba pomoći u kući Palilula, Jabučka 11, tel. 2991-286
 • Stacionar za bolesne i nepokretne, Diljska 2, tel. 2783-012
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа