Beograd

Socijalna zaštita

GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Ruska 4, tel. 2650-329, www.gcsrbg.org

  • Opštinsko odeljenje Palilula, Cvijićeva 110, tel. 2753-557

GERONTOLOŠKI CENTAR BEOGRAD

www.ugcb.co.rs

  • Dnevni centar i klub "Palilula", Jabučka 11, tel. 2783-348
  • Služba pomoći u kući Palilula, Jabučka 11, tel. 2991-286
  • Stacionar za bolesne i nepokretne, Diljska 2, tel. 2783-012

DNEVNI BORAVAK ZA AUTISTIČNU DECU I OMLADINU

Diljska 12, tel. 2783-230

CRVENI KRST SRBIJE

Simina 19, tel. 2624-352, www.redcross.org.rs

  • Opštinska organizacija Crvenog krsta Palilula, Cvijićeva 75, tel. 2762-644, 2769-150
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа