Beograd

Mesne zajednice

mapa-mz

Radi zadovoljavanja opštih, zajedničkih i svakodnevnih potreba građana na određenom području Opštine, Skupština opštine može obrazovati mesnu zajednicu ili drugi oblik mesne samouprave, u skladu sa zakonom. Građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji Opštine mogu zatražiti obrazovanje mesne zajednice za određeno područje, pod uslovom da se za to izjasni najmanje 5000 birača. Predlog se podnosi u formi narodne inicijative, na način i po postupku utvrđenim zakonom. Mesna zajednica po pravilu, obuhvata područja sa približno istim brojem stanovnika. Mesna zajednica ima svojstva pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih odlukom Skupštine opštine i odlukom o osnivanju. Mesna zajednica ima Statut kojim se utvrđuju poslovi koje ona vrši, organi i postupak njihovog izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice. Sredstva za rad mesne zajednice obezbeđuju se u budžetu Opštine i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

MESNE ZAJEDNICE:

 • MZ "Tašmajdan", Ilije Garašanina 20 
 • MZ "Starina Novak", Kraljice Marije 3a
 • MZ "Stara Palilula", Dalmatinska 25
 • MZ "Jovan Cvijić", Cvijićeva 63, tel. 2761-587
 • MZ "Nadežda Petrović", Čarlija Čaplina 14 
 • MZ "Hadžipopovac", Ruzveltova 43-45, tel. 2761-481
 • MZ "Stara Karaburma", Sime Šolaje 43a, tel. 2083-088
 • MZ "Stevan Hristić", Patrisa Lumumbe 70 
 • MZ "Despot Stefan Lazarević", Garsija Lorke 11a 
 • MZ "Filip Višnjić", Salvadora Aljendea 18a, tel. 2772-163
 • MZ "Karaburma - Dunav", Stevana Dukića 15, tel. 2772-281
 • MZ "Rospi Ćuprija", Višnjička 110v 
 • MZ "Višnjička Banja", Lepe Stamenković 87 
 • MZ "Stara Borča", Ivana Milutinovića 12g, tel. 2772-660
 • MZ "Borča Greda", Milana Toplice 31/1, tel. 2960-619
 • MZ "Nova Borča", Bele Bartoka 36, tel. 3325-547
 • MZ "Ovča", Mihaja Emineskua 79, tel. 2731-287
 • MZ "Padinska Skela", Padinska skela bb, tel. 8871-302
 • MZ "Slanci", Maršala Tita 50, tel. 2774-976
 • MZ "Veliko Selo", Beogradska 79, tel. 2784-729
 • MZ "Višnjica", Maršala Tita 103, tel. 2772-746
 • MZ "Dunavski venac", Zrenjaninski put 44, tel. 3317-197
 • MZ "Kotež", Trajka Grkovića 5, tel. 3317-405
 • MZ "Bara Reva", Pančevački put 91

Radno vreme mesnih zajednica: 7.30-15.30 radnim danom

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа