Beograd

Савет за помоћ особама са инвалидитетом

Формирање Саветa за помоћ особама са инвалидитетом има за циљ јачање капацитета Општине у погледу подршке и помоћи особама са инвалидитетом и рад на системском решавању њихових проблема, као и унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом.

Као посебни циљеви формирања Савета издвајају се:

  • Утврђивање потреба корисника прикупљањем података о особама са инвалидитетом на територији Општине Палилула, на основу којих ће се формирати јединствена база података корисника и потреба;
  • Унапређење информисања особа са инвалидитетом на територији Општине о начинима и могућностима остварења њихових права, постојећим бенефицијама, као и другим облицима помоћи;
  • Координација рада локалних организација и удружења особа са инвалидитетом на Палилули,
  • Учинити видљивим проблеме особа са инвалидитетом у локалној заједници пружањем помоћи у медијском презентовању њихових потреба и проблема;
  • Успостављање Хенди-инфо центра који ће поред података о особама са инвалидитетом располагати и подацима о јавним објектима и институцијама на oпштини које су прилагодиле прилазе и улазе особама са колицима;
  • Организација састанака, саветовања о питањима особа са инвалидитетом.

Дугорочни циљ је иницирање решавања проблема и потреба особа са инвалидитетом на свим нивоима.

Клуб инвалида

На предлог Савета за помоћ особама са инвалидитетом, отворен је Клуб инвалида у Прерадовићевој 4, где је седиште Друштва за церебралну парализу, које ће се старати о просторијама Клуба. Клуб је опремљен рачунарима са циљем организовања едукације за особе са инвалидитетом у смислу развијања вештина и знања за даља усавршавања.

Истовремено, Клуб у Прерадовићевој 4 представља и Интернет клуб у коме особе са инвалидитетом у простору који је архитектонски прилагођен њиховим потребама, слободно користе рачунаре за писање, штампање, претраживање Интернета, слање e-maila, снимање на CD и DVD и сл.

Активности Клуба ће координирати Савет за помоћ особама са инвалидитетом а исте ће се развијати према интересовањима, могућностима и склоностима особа са инвалидитетом, кроз разне облике креативних радионица, секција, као и осталих програмски осмишљених едукација.

КОНТАКТ:

Друштво за церебралну парализу Палилула, Прерадовићева 4, тел. 2764-138

Радно време: уторак и четвртак, 10.00-14.00

www.hickoloseum.org

Палилула линкови