Beograd

Међусекторски савет за израду ЛПА

У оквиру пројекта "Заједнички рад на заштити деце", који спроводе Градска општина Палилула и организација "Sаve the Children" из Велике Британије, уз финансијску подршку Европске комисије, Општинско веће Палилуле је на заседању од 17. априла 2008. основало Међусекторски савет за израду "Локалног плана акције за децу", као саветодавно тело које предлаже "Локални план акције за децу Палилуле" и надлежно је за праћење и годишње ревизије његовог спровођења, као и за координацију са активностима Канцеларије за младе Општине Палилула.

У Савету су представници следећих институција: Градске општине Палилула , Центра за социјални рад Палилула, Дома здравља "Др Милутин Ивковић", Предшколске установе "Бошко Буха", основних школа са Палилуле, Полицијске станице Палилула, Првог општинског суда, Окружног тужилаштва за малолетнике, Окружног суда за малолетнике, Института за ментално здравље, Националне службе за запошљавање и невладиних организација које се баве заштитом деце и младих (НВО "Григ", ХУ "Ромско срце", НВО "Отворена врата").

Пројекат "Заједнички рад на заштити деце" реализује се у сарадњи са локалним самоуправама, Министарством рада, запошљавања и социјалне политике као и осталим релевантним министарствима, уз супервизију организације "Sаve the Children" и финансијску подршку Европске комисије. Главни циљ пројекта је унапређење система социјалне заштите и заштите права детета кроз подршку развоју координираних, економичних и одрживих служби за заштиту деце и промовисање метода за увођење социјалне заштите у заједници. Конкретан циљ овог пројекта је обезбеђивање потпуне заштите права детета у две општине у Србији, путем обезбеђивања интегрисаних служби фокусираних на децу која су изложена ризику.

Главне активности у оквиру пројекта обухватају:

  • Израда Локалног плана акције за дечије службе који предлаже Међусекторски савет за "Локални план акције за децу"
  • Оснаживање деце и локалних заједница за учешће у изради локалне политике и праксе социјалне заштите деце и заштите деце уопште
  • Редовна координација рада свих постојећи служби с фокусом на потребе најугроженије деце
  • Покретање нових служби у заједници у виду пилот програма, као одговор на утврђене недостатке у пружању услуга
  • Утицање на израду политике заштите деце на државном нивоу.

Главни корисници овог пројекта биће:

  • деца која су изложена ризику (посебно деца без родитељског старања, деца се посебним потребама, деца жртве насиља...),
  • запослени у локалним центрима за социјални рад и друга лица надлежна за заштиту деце на локалном нивоу,
  • креатори политике на нивоу ентитета обухваћених пројектом - министарства за социјалну заштиту и друга надлежна министарства,
  • локалне НВО и организације у заједници,
  • породице подложне ризицима у широј заједници у циљним општинама за које се такође очекује да ће имати користи од унапређења дечијих служби.

Осим тога, овај пројекат ће, захваљујући стварању модела добре праксе бити од користи и за сву децу и грађане у општинама где се спроводи, децу и породице као носиоце права и надлежне органе на локалном и централном нивоу на целокупној територији Србије.

ПРЕУЗМИТЕ:

Локални план акције за децу" (PDF, 2,73 MB)

Контакт: deca.palilula@gmail.com

Палилула линкови