Beograd

Канцеларија за младе

Општина Палилула је прва у Београду формирала Канцеларију за младе, која креира политику према младима и доноси општински Акциони план за младе.

Општина Палилула има око 40 000 младих од 12 до 27 година. На територији Општине има 15 основних и 7 средњих школа које похађају млади и са других општина. Једини облик организовања младих су "ђачки парламенти", који се углавном баве питањима наставе и проблемима у својој школи. Не постоји или је сасвим насумична међушколска комуникација ученика и парламената различитих школа.

Акциони план политике за младе на Општини Палилула је документ који дефинише:

 • Пресек тренутног стања и анализу проблема са којима се млади најчешће суочавају
 • Формулисање мера за решавање дефинисаних проблема

Канцеларија за младе има Саветодавни одбор који чине:

 • председници свих ђачких парламената
 • представници локалне заједнице
 • представници невладиних организација

Канцеларија за младе је отворила Омладински клуб који реализује циљеве политике према младима кроз различите активности, а представља и информациони центар за младе.

Циљеви формирања Канцеларије за младе:

 • Афирмација младих и њихово укључивање у друштво
 • Организовање друштвеног живота младих
 • Едукација младих по различитим питањима (неформално образовање, интеркултурално учење, здравље, екологија, поштовање људских права,)
 • Укључивање младих у културни и спортски живот Општине
 • Унапређење традиционалних и основних вредности живота код младих
 • Афирмисање различитих културних вредности, разумевања, толеранције, сагледавање проблема младих свих националности и њихово решавање
 • Помоћ младима у њиховој професионалној оријентацији
 • Побољшање стандарда младих
 • Афирмација аматерског стваралаштва и омладинског активизма
 • Подстицање учешћа на домаћим и међународним конкурсима
 • Промовисање спорта и здравог, стабилног и одговорног начина живота
 • Подржавање активне сарадње локалне заједнице, школа, факултета, НВО, спортских и омладинских организација и клубова
 • Пружање подршке иницијативама и пројектима младих
 • Едуковање младих о проблемима и изазовима одрастања
 • Промовисање значаја волонтерског рада

Активности Омладинског клуба Општине Палилула:

 • Организовање културних и спортских манифестација
 • Организовање секција: Интернет, новинарска, фотографска, културна, спортска...
 • Запошљавање младих преко омладинских задруга
 • Помоћ младима у њиховој професионалној оријентацији
 • Организовање информативног сервиса
 • Обезбеђивање бесплатног коришћења Интернета
 • Истраживање потреба средњошколаца и студената
 • Организовање трибина и радионице о наркоманији, пушењу, алкохолизму, сектама, АИДС-у, полном сазревању, усамљености, физичком изгледу, проблемима са родитељима, конфликтима, екологији, бонтону, људским правима…
 • Организовање учешћа на домаћим и међународним конкурсима (сликање, литерарни састави, певање....)
 • Организовање Палилулске олимпијаду културе, посвећену афирмацији културе и образовању младих Палилуле;
 • Побољшање стандарда младих коришћењем омладинских платних картица
 • Организовање СОС центра за младе
 • Организовање представа, изложби, филмских пројекција, књижевних вечери...
 • Организовање дебатних клубова за средњошколце и студенте

КОНТАКТ:

Омладински клуб Општине Палилула

Митрополита Петра 8, тел. 3294-733

www.kzmpalilula.rs

Радно време: 12.00-20.00

Ради особа обучена за рад са младима.

Палилула линкови