Beograd

Канцеларија за родну равноправност

При Општини Палилула постоје два савета који блиско сарађују на проблему насиља у породици:

  • Савет за родну равноправност, који чине одборнице и представници/е Општинске управе
  • Савет за борбу против насиља, који чине представници/е организација и служби које се професионално баве овим проблемом.

Оба савета одржавају редовне састанке на којима планирају активности и мере за превенцију и сузбијање насиља у породици, као и начине боље сарадње између релевантних служби и организација на Општини. Као резултат активности два савета формирана је Канцеларија за родну равноправност, која има улогу упућивања особа са проблемом насиља у породици на услуге надлежних служби и специјализованих невладиних организација.

Приликом отварања Канцеларије организована је изложба плаката кампање Савета Европе - "Зауставимо насиље у породици над женама", уступљених од Канцеларије Савета Европе у Београду. Септембра 2006. године, Аутономни женски центар - Програм развоја добрих пракси у области насиља у породици, почео је реализацију пројекта "Повежимо заједницу". Намера је била да се у пројекат укључе заједнице у којима постоји мотивација локалне самоуправе и Центра за социјални рад за развијање модела свеобухватне заштите жртава насиља у породици. Од 31 пријављене општине, за учешће у пројекту изабрано је девет општина у Србији, међу којима и Општина Палилула. У оквиру пројекта "Повежимо заједницу", потписан је Споразум о сарадњи између Општине Палилула, Центра за социјални рад и Аутономног женског центра из Београда. Споразумом су регулисане и подељене одговорности партнера и потврђена заједничка посвећеност остваривању главног циља пројекта - успостављање одрживог интегралног модела превенције и заштите од насиља у породици на Општини Палилула.

Стручно усавршавање представница/ка Центра за социјални рад, Општинске управе, правосуђа, Полиције, здравствених и образовно-васпитних институција организовано је кроз семинаре. У октобру 2007. почео је да ради Мобилни тим Центра за социјални рад Општине Палилула, који финансира Општина Палилула.

Током 2008. израђена је заједничка евиденција података о случајевима насиља у породици за Полицију и Центар за социјални рад и уведено редовно дежурство у Канцеларији за родну равноправност, уз техничко опремање Мобилног тима.

КОНТАКТ:

  • Мобилни тим Центра за социјални рад Палилула: 061-114-5504 (00-24)
  • Канцеларија за родну равноправност:
  • Полицијска станица Палилула: 2752-484
  • Аутономни женски центар: 2645-328
Палилула линкови