Beograd

Gradsko pravobranilaštvo

Gradsko pravobranilaštvo grada Beograda, Odeljenje za gradske opštine: Vračar, Zvezdara, Palilula, Savsko venac i Stari grad, sa sedištem u Beogradu, ulica Takovska broj 12 vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Gradske opštine Palilula.

Tel. 3236-321

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа