Beograd

Odeljenje za inspekcijske poslove

Odeljenje za inspekcijske poslove Uprave Gradske opštine Palilula u Beogradu vrši poslove komunalne i građevinske inspekcije kao i poslove izvršenja. U odeljenju za inspekcijske poslove postoje tri odseka:

  • odsek komunalna inspekcija,
  • odsek građevinska inspekcija,
  • odsek izvršenja.

Odsek komunalna inspekcija

Komunalna inspekcija Gradske opštine vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona, odluka Grada i gradske opštine Palilula iz komunalne oblasti, koje se odnose na:

  1. obavljanje komunalnih delatnosti;
  2. poštovanje komunalnog reda;
  3. korišćenje, čuvanje i održavanje komunalnih objekata;
  4. druge poslove utvrđene zakonom i propisima Grada.

Odsek građevinska inspekcija

Građevinska inspekcija Gradske opštine Palilula:

  1. vrši poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, za koje građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu i rešenje kojim se odobrava izvođenje radova iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, izdaje Odeljenje građevinskih i stambenih poslova Uprave gradske opštine Palilula u Beogradu;
  2. vrši nadzor nad korišćenjem objekata i preduzima mere ako utvrdi da se korišćenjem objekta dovode u opasnost život i zdravlje ljudi, bezbednost okoline, ugrožava životna sredina i ako se nenamenskim korišćenjem utiče na stabilnost i sigurnost objekta;
  3. vrši druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Odsek izvršenja

Odsek izvršenja sačinjava predlog Plana uklanjanja objekta, sprovodi, preko drugog lica, administrativno izvršenje izvršnih rešenja komunalnih i građevinskih inspektora ovog Odeljenja, vrši poslove uvođenja u posed nepokretnosti, obaveštava izvršenika o vremenu izvršenja, sačinjava zapisnik o radnjama o toku sprovođenja izvršenja, ostvaruje saradnju sa odgovornim izvođačem radova koji rukovodi radovima na uklanjanju objekta uz prethodno pribavljeno stručno-tehničko mišljenje građevinskog inspektora, inicira vođenje sudskog postupka za naknadu troškova izvršenja.

KONTAKT:

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Načelnik

II sprat, kancelarija 46

tel. 3231-569, 3236-221 lok. 164

Odsek Građevinske inspekcije

II sprat, kancelarija 39

tel. 3236-221 lok. 166

Odsek Komunalne inspekcije

II sprat, kancelarija 35

tel. 3236-221 lok. 115

Odsek izvršenja

VI sprat, kancelarija 112

tel. 3236-221 lok. 133, 142

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа