Beograd

Načelnik i zamenik načelnika Uprave

Načelnik Uprave Gradske opštine Palilula:

LJILJANA ŽIVKOVIĆ

diplomirani pravnik

Ljiljana Zivkovic

Rođena je 1966. godine u Rogači, opština Sopot.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje- diplomirani pravnik.

Od 2007. godine radila je na mestu sekretara škole u Osnovnoj školi „Vasa Pelagić“, Osnovnoj školi „Starina Novak“ i Osnovnoj školi „Kraljica Marija“ na Paliluli.

Udata je i majka dve kćerke.

Zamenik načelnika Uprave Gradske opštine Palilula:

ALEKSANDAR JOCIĆ

diplomirani pravnik

Aleksandar Zivkovic

Rođen je 13. decembra 1973. u Beogradu.

Završio specijalisticke studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položio pravosudni ispit.

Radio u advokatskoj kancelariji, Zavodu za zaštitu intelektualne svojine i u Odeljenju za inspekcijske poslove GO Palilula.

Rekreativno se bavi sportom.

Neoženjen.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа