Beograd

Članovi Veća Opštine

DEJAN CVETKOVIĆ, član Veća opštine - zadužen za saradnju sa sportskim udruženjima 

Dizajner enterijera

Dejan Cvetkovic

Član je Veća Gradske opštine Palilula u drugom mandatu.

Rođen je 1973. godine u Beogradu. Završio je Elektrotehničku školu „Rade Končar" i vanredno Tehničku školu „Drvo art". Diplomirao je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu - smer Aranžer i smer- Dizajner enterijera.

U periodu od 2014. do 2016. godine radio je u „Prosvetnom pregledu". Od 1992. godine zaposlen je u porodičnoj firmi „Otac i sin", na čijem je čelu od 2002. 

Oženjen, otac dvoje dece.

JOVANA KOSTIĆ, član Veća opštine -  zadužena za socijalnu politiku, kulturu i poverenik je za izbeglice 

Master politikolog socijalne politike

Rođena je 1993. godine u Beogradu.

Član je Veća Gradske opštine Palilula u drugom mandatu.

Osnovnu, srednju školu i Fakultet političkih nauka na kojem je stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika završila je u Beogradu.

Saradnik je u nastavi na Fakultetu političkih nauka u Beogradu od 2016. godine.
Marketing konsultant u kompaniji Proctor & Gamble bila je od 2012. do 2016. godine.

Govori engleski i ruski jezik.

MILJAN MILINKOVIĆ, član Veća opštine - zadužen za komunalna pitanja

Diplomirani inženjer tehnologije

Miljan Milinkovic

Član je Veća Gradske opštine Palilula u drugom mandatu. 

Rođen je 1988. godine u Beogradu. Po zanimanju je diplomirani inženjer tehnologije - završava master studije na Poljoprivrednom fakultetu - prehrambeni inženjering. Pre studija završio je Srednju školu "Tehno-art Beograd".

Radno iskustvo započeo je kroz istraživanja tržišta u Agenciji "Deep Dive" u PKB korporaciji, a kroz praktičan rad je obišao skoro sve pogone u Srbiji iz oblasti prehrambene tehnologije.

STANKO GUJANIČIĆ, član Veća opštine - zadužen za obrazovanje i saradnju sa civilnim sektorom

Diplomirani socijalni radnik

Stanko Gujancic

Član je Veća Gradske opštine Palilula u drugom mandatu.

Rođen je 1982. godine u Užicu. Gimnaziju je završio u Novoj Varoši. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu - smer Socijalna politika i socijalni rad i stekao zvanje - diplomirani socijalni radnik.

Tokom 2013. i 2014. godine bio je predsednik Skupštine akcionara Društvenog preduzeća za radno i profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih i drugih lica DES u Beogradu.

U periodu od 2008. do 2016. godine radio u Gradskom centru za socijalni rad Beograd. 

SAŠA MEHMEDOVIĆ, član Veća opštine - zadužen za saradnju sa nacionalnim manjinama

Ugostitelj

Sasa Mehmetovic

Rođen je 1969. godine u Bečeju. Po zanimanju je ugostitelj, živi i radi u Beogradu.

Član je Veća Gradske opštine Palilula u drugom mandatu.

Aktivno se bavio sportom od 1982. do 1998. godine, bokser - reprezentativac Jugoslavije.

Član je stranke Građanska inicijativa Goranaca od 2008. godine. Predsednik je Izvršnog odbora stranke.

Oženjen, otac jednog deteta.

DRAŠKO ALORIĆ, član Veća opštine - zadužen za komunalna pitanja

Diplomirani ekonomista

Rođen je 1988. godine u Pljevljima, Crna Gora. Po zanimanju je diplomirani ekonomista.

Član je Veća Gradske opštine Palilula u drugom mandatu.

Završio je gimnaziju "Tanasije Pejatović", opšti smer u Pljevljima, diplomirao na Univerzitetu u Novom Sadu.

U periodu od 2008. do 2009. godine radio je u "Premax doo", od 2010. do 2012. godine u "TV Kopernikus", od 2012. do 2013. godine u "La fantana". U privatnom preduzetništvu i porodičnoj firmi bio od ‎2013. do 2016. godine.

Sofija Marković, član Veća opštine - zadužena za komunalna pitanja

Specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva

Rođena je 1985. godine u Beogradu. Po zanimanju je specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva - VII stepen, koje je stekla na Visokoj tehničkoj školi - Novi Beograd. Prethodno je završila Visoku poslovnu školu i Srednju trgovačku školu u Beogradu.

Od 2012. godine zaposlena je u JKP Beogradski vodovod i kanalizacija u Sektoru merenja i kontrole, a pre toga u Službi opštih poslova. Radila je na pozicijama referenta ulaznog magacija Službe zamene vodomera, kontrolora za overavanje i kontrolisanje vodomera, glavnog referenta automatske obrade podataka i referenta kontrole potrošača i isključenja.

Bila je zaposlena od 2007. do 2011. godine kao knjigovođa u knjigovodstvenim agencijama "Ugled plus" i "Tri-mark".

U dodatnom profesionalnom osposobljavanju poseduje: 
- sertifikat interni proverivač za standard SRPS - ISO 9001/2015 - IBI.org
- sertifikat računovođa za preduzeća i preduzetnike - NU Đuro Salaj
- odlično poznavanje rada na računaru - Word, Exel, Power point, Internet, Linux, AB-Soft.

Majka je jednog deteta.

Igor Šišić, član Veća opštine - zadužen za saradnju sa Kancelarijom za mlade i zaštitu životne sredine 

Diplomirani politikolog za diplomatiju i međunarodne odnose

Igor Sisic

Rođen je 1987. godine u Beogradu. Osnovnu, srednju školu i fakultet završio je u Beogradu.

Član je Veća Gradske opštine Palilula u trećem mandatu.

U periodu od 2012-2016. i 2016-2020. kao član Veća opštine bio je zadužen za zdravstvo, ekologiju, Povereništvo za izbeglice i interno raseljena lica i Kancelariju za mlade.

Sekretar je Izvršnog odbora Opštinskog odbora SPS Palilula i član Gradskog i Izvršnog odbora Gradskog odbora SPS Beograda.

Marko Paunović, član Veća opštine - zadužen za komunalna pitanja

Diplomirani menadžer

Rođen je 1985. godine u Beogradu. Osnovnu, srednju školu i fakultet završio je u Beogradu i stekao zvanje diplomiranog menadžera.

U periodu od 2010. do 2012. godine bio je član Upravnog odbora JKP Beograd put.

Od 2016. do 2020. godine bio je šef odborničke grupe u Skupštini Gradske opštine Palilula.

Od 2008. godine član je više komisija i radnih tela Gradske opštine Palilula.

Član je Izvršnog odbora Srpskog patriotskog saveza.

Govori engleski jezik.

Rekreativno se bavi sportom.

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа