Beograd

Žalbena komisija

Žalbena komisija u drugom stepenu odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa.

 

Sastav Žalbene komisije:

  • Jasmina Radović, diplomirani pravnik, predsednik
  • Vesna Babić, diplomirani pravnik, član
  • Snježana Jaredić, diplomirani ekonomista, zamenik člana
  • Veljko Đoković, diplomirani pravnik, član
  • Miljana Krstić, diplomirani pravnik, zamenik člana

         PREUZMITE: POSLOVNIK O RADU ŽALBENE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа