Beograd

Жалбена комисија

Жалбена комисија у другом степену одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

 

Састав Жалбене комисије:

  • Јасмина Радовић, дипломирани правник, председник
  • Весна Бабић, дипломирани правник, члан
  • Сњежана Јаредић, дипломирани економиста, заменик члана
  • Вељко Ђоковић, дипломирани правник, члан
  • Миљана Крстић, дипломирани правник, заменик члана

 ПРЕУЗМИТЕ: ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула