Beograd

Virtuelni matičar

Online naručivanje dokumenata

Podaci o naručiocu

OBAVEZNO POPUNITE SVA POLJA!!!

Prilikom popunjavanja koristite latinično pismo, sa domaćim slovima: ć, č, š, đ, ž.

SAMO ZA GRAĐANE UPISANE U MATIČNE KNJIGE I KNJIGE DRŽAVLJANA ZA MATIČNO PODRUČJE PALILULE!!!

Vaši podaci:
Adresa na koju želite da Vam dokumenti budu isporučeni:
DA
NE
Vrsta dokumenta koji naručujete:
Izvod iz matične knjige rođenih - Krštenica
Uverenje o državljanstvu
Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu
Izvod iz matične knjige venčanih - Venčanica
Izvod iz matične knjige umrlih - Umrlica
Podaci osobe za koju naručujete:
Podaci osobe za koju naručujete:
Podaci osobe za koju naručujete:

Cene dostavljanja:

  • Za izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih plaća se republička administrativna taksa od 440 din, plus cena poštanskih troškova.
  • Za uverenja o državljanstvu plaća se republička administrativna taksa od 800 din, plus cena poštanskih troškova.
  • Takse za izdavanje izvoda i uverenja propisane su Zakonom o republičkim administrativnim taksama, a troškove dostave propisuje Pošta Srbije.

Rokovi dostavljanja:

  • Rok za dostavljanje je 5 dana, dostava poštom pouzećem a taksu i poštanske troškove naplaćuje poštar.
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа