Beograd

Savet za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama

Savet za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Gradske opštine Palilula vrši stručne poslove koji se odnose na:

  • saradnju Gradske opštine Palilula sa crkvama i verskim zajednicama na teritoriji Opštine Palilula i unapređenje njihovog položaja u društvu;
  • afirmaciju i razvoj slobode veroispovedanja;
  • podrška razvoju verskog obrazovanja i pomoć pri uključivanju u sistem obrazovanja;
  • pružanje pomoći u zaštiti pravnog i društvenog položaja crkava i verskih zajednica i ostvarivanju njihovih zakonom utvrđenih prava;
  • razvoj i afirmisanje vrednosti religijske kulture;
  • pružanje podrške i pomoći pri sakralnom graditeljstvu i zaštiti crkvenog (verskog) kulturnog nasleđa;
  • poklonička putovanja, hodočašće i druge oblike verskog turizma.

Zadatak Saveta je da ostvaruje saradnju i stalni dijalog sa crkvama i verskim zajednicama na teritoriji Opštine Palilula, kao i saradnju sa Upravom za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde Republike Srbije, da zajednički organizuje skupove i razgovara o aktuelnim temama i predlaže rešenja na teritoriji Opštine uzimajući u obzir tendencije javnog života i ukazujući na značaj verskih sloboda.

Predsednik Saveta za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama
teolog  Miroljub Nestorović
mnestorovic@palilula.org.rs

Članovi Saveta za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Gradske opštine Palilula su predstavnici Opštine Palilula i predstavnici crkava i verskih zajednica:  Srpska pravoslavna crkva ( dve eparhije, Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka i Banatska eparhija), Islamska zajednica Srbije, Rumunska pravoslavna crkva (eparhija Dakija Feliks) i Rimokatolička crkva.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа