Beograd

Савет за сарадњу са црквама и верским заједницама

Савет за сарадњу са црквама и верским заједницама Градске општине Палилула врши стручне послове који се односе на:

  • сарадњу Градске општине Палилула са црквама и верским заједницама на територији Општине Палилула и унапређење њиховог положаја у друштву;
  • афирмацију и развој слободе вероисповедања;
  • подршка развоју верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања;
  • пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница и остваривању њихових законом утврђених права;
  • развој и афирмисање вредности религијске културе;
  • пружање подршке и помоћи при сакралном градитељству и заштити црквеног (верског) културног наслеђа;
  • поклоничка путовања, ходочашће и друге облике верског туризма.

Задатак Савета је да остварује сарадњу и стални дијалог са црквама и верским заједницама на територији Општине Палилула, као и сарадњу са Управом за сарадњу са црквама и верским заједницама у Министарству правде Републике Србије, да заједнички организује скупове и разговара о актуелним темама и предлаже решења на територији Општине узимајући у обзир тенденције јавног живота и указујући на значај верских слобода.

Председник Савета за сарадњу са црквама и верским заједницама
теолог  Мирољуб Несторовић
mnestorovic@palilula.org.rs

Чланови Савета за сарадњу са црквама и верским заједницама Градске општине Палилула су представници Општине Палилула и представници цркава и верских заједница:  Српска православна црква ( две епархије, Архиепископијa београдско-карловачкa и Банатска епархија), Исламска заједница Србије, Румунска православна црква (епархија Дакија Феликс) и Римокатоличка црква.

Палилула линкови