Beograd

Opštinska preduzeća i ustanove

Gradska opština Palilula je osnivač sledećih opštinskih preduzeća i ustanova:

Pored ovih, na teritoriji Palilule deluju i mnoga druga gradska i republička preduzeća i ustanove.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа