Beograd

Lokalna samouprava

Zgrada opstine

Gradska opština Palilula je deo teritorije Grada Beograda u kojoj se vrše određeni poslovi lokalne samouprave utvrđeni Statutom grada Beograda.

Građani učestvuju u vršenju poslova Gradske opštine preko izabranih odbornika u Skupštinu Gradske opštine, putem građanske inicijative, zbora građana i referenduma, u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom grada i aktima Gradske opštine.

Organi Gradske opštine Palilula su:

 • Skupština Gradske opštine
 • Predsednik Opštine
 • Veće Opštine
 • Uprava Opštine

OPŠTINSKI FUNKCIONERI

Predsednik Gradske opštine Palilula:

Aleksandar Jovičić (1987), dipl. ekonomista

Zamenik predsednika GO Palilula:

Darko Paunović (1985), doktor medicine

Predsednik Skupštine GO Palilula:

Dragoslav Šolak (1956), privatni preduzetnik

Zamenik predsednika Skupštine GO Palilula:

Dušan Žeželj (1990), ekonomista

Sekretar Skupštine GO Palilula:

Jasmina Radović (1966), dipl.pravnik

Članovi Veća Opštine:

Dejan Cvetković (1973), dizajner enterijera

Jovana Kostić (1993), dipl.socijalni radnik

Miljan Milinković (1988), dipl.inž.prehrambene tehnologije

Stanko Gujaničić (1982), dipl.socijalni radnik

Saša Mehmedović (1969), ugostitelj

Draško Alorić (1988), dipl.ekonomista

Sofija Marković (1985), specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva

Igor Šišić (1987), dipl.politikolog

Marko Paunović (1985), diplomirani menadžer

Načelnik Uprave Opštine:

LJiljana Živković (1966), dipl. pravnik

Nadležnosti Gradske opštine Palilula, koje proističu iz Statuta grada Beograda, su:

 • Donosi odluku o organizaciji i radu organa Gradske opštine, budžet i završni račun;
 • Može da obrazuje mesnu zajednicu, po pribavljenom mišljenju građana, u skladu sa odlukom Skupštine opštine o načinu obrazovanja, poslovima i načinu finansiranja poslova mesne zajednice;
 • Daje mišljenje na urbanističke planove koji se donose za njeno područje i na regionalni prostorni plan Grada;
 • Daje građevinsko zemljište u zakup, u skladu sa zakonom i odlukom Grada, radi izgradnje objekta bruto površine do 800 m2.
 • Donosi rešenje u prvom stepenu za izgradnju i rekonstrukciju objekta do 800 m2 bruto površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor i odlučuje o postavljanju privremenih objekata na javnim površinama (kiosci i manji montažni objekti) u skladu sa odlukom i planom koji donosi Grad.
 • Sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
 • Stara se o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva;
 • Uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
 • Stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području;
 • Planira i preduzima mere u slučaju elementarnih i drugih nepogoda u gradskoj opštini i stvara uslove za njihovo otklanjanje u cilju zaštite građana i materijalnih dobara;
 • Organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
 • Štiti i unapređuje životnu sredinu i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenju i unapređenje područja sa lekovitim prirodnim svojstvima;
 • Stara se i predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda stambenih i poslovnih objekata, zelenih površina, dečjih igrališta, objekata javne rasvete i saobraćajnih znakova;
 • Stara se o javnom obaveštavanju građana o pitanjima od značaja za život i rad građana u Gradskoj opštini;
 • Obezbeđuje pružanje pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava, u skladu sa zakonom;
 • Uređuje organizaciju, postupanje i rad mirovnih veća;
 • Obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Gradske opštine, uređuje njihovu organizaciju i rad i osniva preduzeća;
 • Izvršava propise i opšte akte Grada i Gradske opštine.
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа