Beograd

Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине градске општине Палилула, расписаних за 26. април 2020.године

Палилула линкови