• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна Новости
Одлуке
Обавештење о увиду у бирачки списак ПДФ Штампа Ел. пошта
07. март 2017.

Обавештавају се грађани – бирачи са подручја Градске општине Палилула да могу извршити увид у бирачки списак сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова у просторијама Градске општине Палилула, Таковска бр.12, I спрат, канцеларија 13 или позивом на број телефона 011/3236-221 лок. 163, као и на интернет страници http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal. Грађани могу тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка на основу законом прописаних доказа за вршење промене.

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак и захтевање промена у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Препоручује се да сви бирачи који до 02.04.2017. године постају пунолетни провере да ли су уписани у бирачки списак као и бирачи који су извршили пријаву пребивалишта на територији Градске општине Палилула.

Све промене у бирачком списку грађани могу извршити до закључења бирачког списка – 17.03.2017. године у 24 часа, односно 15 дана пре дана избора, када Министарство државне управе и локалне самоуправе закључује бирачки списак - члан 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр.104/09 и 99/11).

Дан после расписивања избора за председника Републике па до 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка – најкасније до 11.03.2017.године у 24 часа, грађани могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. У истом року, бирачи који имају боравиште у иностранству могу да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.

ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК.

 

 
Јавни увид у планове детаљне регулације ПДФ Штампа Ел. пошта
14. фебруар 2017.

ЈАВНИ УВИД У ПЛАНОВЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Опширније
 
Контролне листе по којима ради комунална инспекција ПДФ Штампа Ел. пошта
19. мај 2016.

Контролне листе по којима ради комунална инспекција:


Одлука о димничарским услугама

Контролна листа бр. 1 - Димничарске услуге - обавезе вршиоца (pdf 59KB)
Контролна листа бр. 2 - Димничарске услуге - обавезе корисника (pdf 51KB)

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Контролна листа бр. 1 - Држање домаћих животиња (pdf 55KB)
Контролна листа бр. 2 - Држање кућних љубимаца (pdf 59KB)
Контролна листа бр. 3 - Извођење кућних љубимаца (pdf 62KB)
Контролна листа бр. 4 - За предузеће (pdf 43KB)

Одлука о држању домаћих животиња на територији ГО Палилула

Контролна листа бр. 1 - Држање домаћих животиња ГО Палилула (pdf 62KB)

Одлука о јавним паркиралиштима

Контролна листа бр. 1 - Одржавање (pdf 43KB)
Контролна листа бр. 2 - Коришћење (pdf 47KB)

Одлука о комуналном реду

Контролна листа бр. 1- Спољни делови зграде (pdf 59KB)
Контролна листа бр. 2 - Површине око зграде (pdf 48KB)
Контролна листа бр. 3 - Површине јавне намене (pdf 55KB)
Контролна листа бр. 4 - Продаја (pdf 44KB)
Контролна листа бр. 5 - Контрола забране кретања (pdf 58KB)
Контролна листа бр. 6 - Контрола подземног пролаза (pdf 51KB)
Контролна листа бр. 7 - Терени за спорт и рекреацију (pdf 51KB)
Контролна листа бр. 8 - Снег и лед (pdf 56KB)

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

Контролна листа бр. 1 - Кућни ред (pdf 56KB)

Одлука о оглашавању на територији града Београда

Контролна листа бр. 1 - Оглашавање на отвореном простору (pdf 55KB)
Контролна листа бр. 2 - Забрањене радње (pdf 44KB)

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда

Контролна листа Број 11 - Корисник (pdf 46KB)
Контролна листа Број 12 - Предузеће (pdf 44KB)

Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа бр. 1 - Обезбеђивање континуитета (pdf 48KB)
Контролна листа бр. 2 - Кућно смеће 1 (pdf 55KB)
Контролна листа бр. 3 - Чишћење и прање јавних површина (pdf 51KB)
Контролна листа бр. 4 - Кућно смеће 2 (pdf 56KB)
Контролна листа бр. 5 - Чишћење јавних површина (pdf 53KB)
Контролна листа бр. 6 - Заштита чистоће (pdf 57KB)

Одлука о пијацама

Контролна листа бр. 1 - Управљање (pdf 62KB)
Контролна листа бр. 2 - Обавезе корисника (pdf 44KB)

Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Контролна листа бр.1 - Башта угоститељског објекта (pdf 66KB)

Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда

Контролна листа бр. 1- Привремени објекти2 (pdf 63KB)

Одлука о постављању тезги и других покретних објеката на територији града Београда

Контролна листа бр. 1- Привремени објекти - тезге (pdf 63KB)

Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда

Контролна листа бр. 1 - Радно време - занатство и трговина (pdf 49KB)

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Контролна листа бр. 1 - Радно време - угоститељски објекти (pdf 50KB)

Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању у насељеним местима ГО Палилула

Контролна листа бр. 1 - Уређење-одржавање-обавезе корисника (pdf 57KB)
Контролна листа бр. 2 - Забрањене радње (pdf 50KB)

 
Обавештење о попису незаконито изграђених објеката ПДФ Штампа Ел. пошта
19. јануар 2016.

Поштовани грађани,

У складу са одредбама Закона о озакоњењу („Службени гласник РС“, бр. 96/15) и усвојеним Програмом пописа незаконито изграђених објеката, грађевински инспектори Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду, почев од дана 21.12.2015. године, вршиће попис незаконито изграђених објеката (у даљем тексту: попис).

Предмет пописа биће искључиво објекти за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године.

Објекти за које је поднет захтев за легализацију неће бити предмет овог пописа, из разлога што је за те објекте у току поступак легализације (садашњи назив озакоњење) пред надлежним органом.

Поступак озакоњења покреће се по службеној дужности, а један од основа покретања поступка озакоњења је решење о рушењу грађевинског инспектора. (члан 23. став 1. тачка 2. Закона о озакоњењу)

Након евидентирања незаконито изграђеног објекта грађевински инспектор доноси решење о рушењу предметног објекта. Решење о рушењу се неће извршавати до правноснажног окончања поступка озакоњења пред надлежним органом – Секретаријатом за послове легализације објеката Градске управе града Београда.

Власници незаконито изграђених објеката могу обавестити грађевинску инспекцију да имају незаконито изграђени објекат.

Програм пописа незаконито изграђених објеката са динамиком пописа је јаван и исти се може погледати на интернет страници Градске општине Палилула у Београду – www.palilula.org.

Напомена:
грађевински инспектори Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду вршиће попис објеката, док се поступак у којем се одлучује о озакоњењу незаконито изграђеног објекта (који се покреће решењем о рушењу грађевинског инспектора) води пред Секретаријатом за послове легализације објеката Градске управе града Београда, улица Краљице Марије бр. 1, Београд.

Начелник Управе ГО Палилула
Мр Горан Шормаз

ПРЕУЗМИТЕ:
образац - обавештење (PDF 20KB)

 
Програм пописа незаконито изграђених објеката ПДФ Штампа Ел. пошта
15. децембар 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Н Број: 031-299/2015
28.12.2015. године

На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", број 96/15), начелник Градске управе града Београда, на предлог грађевинске инспекције Секретаријата за инспекцијске послове града Београда и грађевинских инспекција градских општина града Београда, донео је

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ  ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА


ПРЕУЗМИТЕ:
програм пописа незаконито изграђених објеката (PDF 3900 KB)

 
Програм уклањања објеката - четврти квартал 2015. године ПДФ Штампа Ел. пошта
27. мај 2015.

Програм уклањања објеката - четврти квартал 2015. године

 

У складу са Оперативним планом, усвојеним од Већа ГО Палилула

 

ПРЕУЗМИТЕ:

програм уклањања објеката - четврти квартал 2015. године (PDF 2900KB)

 
Oбавештење - Одељење за инспекцијске послове - одсек извршења ПДФ Штампа Ел. пошта
01. април 2015.

У складу са обавезом из члана 8. став 4. Правилника о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката ("Службени гласник РС", број 27/2015) а у вези са чланом 171. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014), обавештавамо Вас да је пред надлежним органом Управе градске општине Палилула у току поступак јавне набавке избора привредног друштва одн. другог правног лица или предузетника за пружање услуга уклањања бесправно подигнутих објеката, делова објеката, ограда, као и других грађевина, других монтажних објеката на територији градске општине Палилула у Београду.

По спроведеном поступку јавне набавке и избора привередног друштва одн. другог правног лица или предузетника, орган надлежан за послове грађевинске инепскције ће поступити у складу са одредбама наведеног Правилника и Закона о планирању изградњи.

 
Акти Одељења грађевинских и стамбених послова, издати у оквиру Обједињене процедуре ПДФ Штампа Ел. пошта
10. март 2015.

У складу са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" број 145/14), акта надлежног Одељења за грађевинске и стамбене послове у оквиру обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола и одобрења за изградњу можете преузети  овде:

Објављено дана: 20.03.2015. године

Решење 351-311/2015 (PDF 2745 KB) од 18.03.2015.

Објављено дана: 25.03.2015. године

Решење 351-365/2015 (PDF 2745 KB) од 24.03.2015.

Објављено дана: 31.03.2015. године

Решење 351-388/2015 (PDF 1262 KB) од 30.03.2015.

Објављено дана: 09.04.2015. године

Решење 351-507/2015 (PDF 520 KB) од 09.04.2015.

Објављено дана: 21.04.2015. године

Решење 351-542/2015 (PDF 870 KB) од 20.04.2015.

Објављено дана: 27.04.2015. године

Решење 351-557/2015 (PDF 940 KB) од 23.04.2015.

Решење 351-554/2015 (PDF 1170 KB) од 24.04.2015.

Објављено дана: 28.04.2015. године

Решење 351-589/2015 (PDF 520 KB) од 30.04.2015.

Објављено дана: 16.05.2015. године

Pешење 351-665/2015 (PDF 540 KB) од 15.05.2015.

Објављено дана: 26.05.2015. године

Pешење 351-691/2015 (PDF 770 KB) од 19.05.2015.

Објављено дана: 29.05.2015. године

Pешење 351-741/2015 (PDF 1290 KB) од 28.05.2015.

Објављено дана: 03.06.2015. године

Pешење 351-773/2015 (PDF 1370 KB) од 03.06.2015.

Објављено дана: 12.06.2015. године

Измена Pешења 351-773/2015 (PDF 600 KB) од 06.06.2015.

Објављено дана: 15.06.2015. године

Pешење 351-828/2015 (PDF 1370 KB) од 15.06.2015.

Објављено дана: 17.06.2015. године

Pешење 351-853/2015 (PDF 570 KB) од 15.06.2015.

Pешење 351-872/2015 (PDF 900 KB) од 15.06.2015.

Објављено дана: 26.06.2015. године

Pешење 351-930/2015 (PDF 1300 KB) од 24.06.2015.

Објављено дана: 22.07.2015. године

Решење  351-1165/2015 (PDF 950 KB) од 20.07.2015.

Објављено дана: 24.07.2015. године

Pешење 351-1153/2015 (PDF 470 KB) од 22.07.2015.

Pешење 351-1154/2015 (PDF 530 KB) од 22.07.2015.

Pешење 351-1155/2015 (PDF 510 KB) од 22.07.2015.

Објављено дана: 05.08.2015. године

Pешење 351-1185/2015 (PDF 1000 KB) од 28.07.2015.

Објављено дана: 01.09.2015. године

Pешење 351-1349/2015 (PDF 450 KB) од 31.08.2015.

Pешење 351-1371/2015 (PDF 450 KB) од 31.08.2015.

Објављено дана: 11.09.2015. године

Pешење 351-1429/2015 (PDF 870 KB) од 10.09.2015.

Објављено дана: 15.09.2015. године

Pешење 351-1437/2015 (PDF 900 KB) од 14.09.2015.

Објављено дана: 24.09.2015. године

Pешење 351-1469/2015 (PDF 800 KB) од 23.09.2015.

Објављено дана: 25.09.2015. године

Pешење 351-1461/2015 (PDF 800 KB) од 24.09.2015.

Pешење 351-1480/2015 (PDF 500 KB) од 25.09.2015.

Објављено дана: 27.11.2015. године

Решење 351-1823/2015 (PDF 650 KB) од 24.11.2015.

Решење 351-1958/2015 (PDF1150 KB) од 22.12.2015.

Објављено дана: 03.02.2016. године

Решење 351-2042/2015 (PDF 1350 KB) од 29.01.2016.

Решење 351-2043/2015 (PDF 1240 KB) од 29.01.2016.

Решење 351-2044/2015 (PDF 1560 KB) од 29.01.2016.

Решење 351-2045/2015 (PDF 1610 KB) од 29.01.2016.

Решење 351-2056/2015 (PDF 1100 KB) од 29.01.2016.

Објављено дана: 08.02.2016. године

Решење 351-1894/2015 (PDF 1100 KB) од 03.02.2016.

Решење 351-2009/2015 (PDF 2000 KB) од 03.02.2016.

Објављено дана: 22.02.2016. године

Решење 351-237/2016 (PDF 1115 KB) од 19.02.2016.

Објављено дана: 23.02.2016. године

Решење 351-2095/2015 (PDF 1500 KB) од 19.02.2016.

Објављено дана: 07.03.2016. године

Решење 351-373/2016 (PDF 127 KB) од 04.03.2016.

Решење 351-397/2016 (PDF 105 KB) од 07.03.2016.

Објављено дана: 20.04.2016. године

Решење 351-614/2016 (PDF 160 KB) од 15.04.2016.

Решење 351-644/2016 (PDF 1260 KB) од 15.04.2016.

Објављено дана: 26.04.2016. године

Решење 351-719/2016 (PDF 1500 KB) од 21.04.2016.

Решење 351-723/2016 (PDF 100 KB) од 21.04.2016.

Објављено дана: 09.05.2016. године

Решење 351-803/2016 (PDF 110 KB) од 06.05.2016.

Објављено дана: 20.05.2016. године

Решење 351-859/2016 (PDF 107 KB) од 19.05.2016.

Решење 351-861/2016 (PDF 138 KB) од 19.05.2016.

Објављено дана: 26.05.2016. године

Решење 351-878/2016 (PDF 135 KB) од 24.05.2016.

Објављено дана: 02.06.2016. године

Закључак 351-946/2016 (PDF 850 KB) од 30.05.2016.

Потврда 351-2095/2016 (PDF 650 KB) од 31.05.2016.

Објављено дана: 10.06.2016. године

Закључак 351-944/2016 (PDF 900 KB) од 26.05.2016.

Решење 351-990/2016 (PDF 1000 KB) од 03.06.2016.

Закључак 351-991/2016 (PDF 1560 KB) од 07.06.2016.

Закључак 351-996/2016 (PDF 1800 KB) од 07.06.2016.

Закључак 351-1008/2016 (PDF 1800 KB) од 08.06.2016.

Закључак 351-1006/2016 (PDF 1880 KB) од 09.06.2016.

Објављено дана: 22.06.2016. године

Потврда 351-990/2016 (PDF 850 KB) од 17.06.2016.

Закључа 351-1074/2016 (PDF 1100 KB) од 21.06.2016.

Објављено дана: 27.06.2016. године

Закључак 351-1123/2016 (PDF 110 KB) од 24.06.2016.

Објављено дана: 30.06.2016. године

Закључак 351-554/2015 (PDF 150 KB) од 30.06.2016.

Закључак 351-996/2016 (PDF 125 KB) од 28.06.2016.

Закључак 351-1120/2016 (PDF 110 KB) од 27.06.2016.

Закључак 351-1150/2016 (PDF 105 KB) од 29.06.2016.

Закључак 351-1154/2016 (PDF 150 KB) од 30.06.2016.

Објављено дана: 11.07.2016. године

Закључак 351-1167/2016 (PDF 125 KB) од 06.07.2016.

Закључак 351-1190/2016 (PDF 120 KB) од 06.07.2016.

Закључак 351-1189/2016 (PDF 150 KB) од 07.07.2016.

Објављено дана: 13.07.2016. године

Закључак 351-1215/2016 (PDF 80 KB) од 08.07.2016.

Објављено дана: 18.07.2016. године

Закључак 351-1240/2016 (PDF 1600 KB) од 15.07.2016.

Закључак 351-1241/2016 (PDF 110 KB) од 14.07.2016.

Објављено дана: 22.07.2016. године

Решење 351-1275/2016 (PDF 110 KB) од 19.07.2016.

Решење 351-1277/2016 (PDF 1720 KB) од 21.07.2016.

Решење 351-1286/2016 (PDF 1700 KB) од 22.07.2016.

Објављено дана: 26.07.2016. године

Решење 351-1302/2016 (PDF 105 KB) од 25.07.2016.

Објављено дана: 04.08.2016. године

Закључак 351-1337/2016 (PDF 120 KB) од 01.08.2016.

Решење 351-1338/2016 (PDF 110 KB) од 28.07.2016.

Решење 351-1345/2016 (PDF 120 KB) од 02.08.2016.

Решење 351-1379/2016 (PDF 110 KB) од 03.08.2016.

Решење 351-1382/2016 (PDF 110 KB) од 04.08.2016.

Потврда 351-723/2016 (PDF 80 KB) од 04.08.2016.

Објављено дана: 16.08.2016. године

Закључак 351-1426/2016 (PDF 110 KB) од 11.08.2016.

Закључак 351-1441/2016 (PDF 120 KB) од 16.08.2016.

Закључак 351-1442/2016 (PDF 120 KB) од 16.08.2016.

Објављено дана: 23.08.2016. године

Закључак 351-1452/2016 (PDF 120 KB) од 18.08.2016.

Закључак 351-1462/2016 (PDF 118 KB) од 19.08.2016.

Закључак 351-1488/2016 (PDF 120 KB) од 23.08.2016.

Закључак 351-1494/2016 (PDF 110 KB) од 23.08.2016.

Објављено дана: 29.08.2016. године

Закључак 351-1499/2016 (PDF 112 KB) од 26.08.2016.

Објављено дана: 30.08.2016. године

Закључак 351-1507/2016 (PDF 132 KB) од 29.08.2016.

Закључак 351-1508/2016 (PDF 110 KB) од 30.08.2016.

Потврда 351-1523/2016 (PDF 85 KB) од 04.08.2016.

Закључак 351-1528/2016 (PDF 80 KB) од 30.08.2016.

Објављено дана: 09.09.2016. године

Решење 351-1547/2016 (PDF 128 KB) од 07.09.2016.

Закључак 351-1565/2016 (PDF 128 KB) од 06.09.2016.

Закључак 351-1579/2016 (PDF 124 KB) од 06.09.2016.

Објављено дана: 14.09.2016. године

Потврда 351-1388/2016 (PDF 100 KB) од 12.09.2016.

Решење 351-1588/2016 (PDF 120 KB) од 09.09.2016.

Објављено дана: 19.09.2016. године

Закључак 351-1627/2016 (PDF 132 KB) од 15.09.2016.

Закључак 351-1630/2016 (PDF 120 KB) од 16.09.2016.

Закључак 351-1631/2016 (PDF 118 KB) од 15.09.2016.

Закључак 351-1632/2016 (PDF 108 KB) од 14.09.2016.

Објављено дана: 23.09.2016. године

Решење 351-1642/2016 (PDF 135 KB) од 21.09.2016.

Решење 351-1644/2016 (PDF 118 KB) од 21.09.2016.

Решење 351-1645/2016 (PDF 96 KB) од 20.09.2016.

Решење 351-1646/2016 (PDF 119 KB) од 21.09.2016.

Објављено дана: 27.09.2016. године

Потврда 351-861/2016 (PDF 77 KB) од 22.09.2016.

Закључак 351-1663/2016 (PDF 113 KB) од 22.09.2016.

Решење 351-1669/2016 (PDF 112 KB) од 23.09.2016.

Потврда 351-1547/2016 (PDF 77 KB) од 26.09.2016.

Објављено дана: 29.09.2016. године

Закључак 351-1362/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016

Закључак 351-1363/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016

Закључак 351-1365/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016.

Закључак 351-1366/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016.

Закључак 351-1367/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016.

Закључак 351-1368/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016.

Закључак 351-1369/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016.

Закључак 351-1370/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1371/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1372/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1373/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1374/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1375/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1377/2016 (PDF 100 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1378/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1646/2016 (PDF 440 KB) од 27.09.2016.

Решење 351-1687/2016 (PDF 110 KB) од 28.09.2016.

Објављено дана: 04.10.2016. године

Решење 351-1681/2016 (PDF 114 KB) од 29.09.2016.

Решење 351-1696/2016 (PDF 112 KB) од 29.09.2016.

Објављено дана: 07.10.2016. године

Решење 351-1721/2016 (PDF 125 KB) од 04.10.2016.

Закључак 351-1719/2016 (PDF 124 KB) од 05.10.2016.

Закључак 351-1720/2016 (PDF 119 KB) од 05.10.2016.

Објављено дана: 11.10.2016. године

Закључак 351-1728/2016 (PDF 107 KB) од 06.10.2016.

Закључак 351-1729/2016 (PDF 119 KB) од 06.10.2016.

Закључак 351-1747/2016 (PDF 124 KB) од 10.10.2016.

Објављено дана: 12.10.2016. године

Закључак 351-1746/2016 (PDF 85 KB) од 12.10.2016.

Објављено дана: 20.10.2016. године

Потврда 351-2095/2015 (PDF 85 KB) од 18.10.2016.

Потврда 351-1669/2016 (PDF 85 KB) од 18.10.2016.

Закључак 351-1815/2016 (PDF 80 KB) од 20.10.2016.

Објављено дана: 21.10.2016. године

Потврда 351-1644/2016 (PDF 80 KB) од 21.10.2016.

Потврда 351-1646/2016 (PDF 85 KB) од 21.10.2016.

Закључак 351-1822/2016 (PDF 100 KB) од 21.10.2016.

Објављено дана: 27.10.2016. године

Потврда 351-1302/2016 (PDF 80 KB) од 24.10.2016.

Решење 351-1832/2016 (PDF 130 KB) од 24.10.2016.

Решење 351-1845/2016 (PDF 180 KB) од 25.10.2016.

Закључак 351-554/2015 (PDF 100 KB) од 25.10.2016.

Решење 351-1846/2016 (PDF 105 KB) од 25.10.2016.

Објављено дана: 05.11.2016. године

Решење 351-1894/2016 (PDF 90 KB) од 31.10.2016.

Закључак 351-1895/2016 (PDF 125 KB) од 01.11.2016.

Закључак 351-1913/2016 (PDF 118 KB) од 01.11.2016.

Закључак 351-1921/2016 (PDF 110 KB) од 02.11.2016.

Закључак 351-1935/2016 (PDF 118 KB) од 02.11.2016.

Објављено дана: 10.11.2016. године

Закључак 351-1914/2016 (PDF 100 KB) од 08.11.2016.

Закључак 351-1952/2016 (PDF 123 KB) од 07.11.2016.

Закључак 351-1953/2016 (PDF 121 KB) од 08.11.2016.

Закључак 351-1954/2016 (PDF 122 KB) од 02.11.2016.

Закључак 351-1955/2016 (PDF 123 KB) од 07.11.2016.

Решење 351-1963/2016 (PDF 127 KB) од 08.11.2016.

Објављено дана: 18.11.2016. године

Решење 351-1984/2016 (PDF 120 KB) од 15.11.2016.

Закључак 351-1985/2016 (PDF 114 KB) од 15.11.2016.

Закључак 351-1986/2016 (PDF 110 KB) од 16.11.2016.

Решење 351-1987/2016 (PDF 108 KB) од 16.11.2016.

Објављено дана: 23.11.2016. године

Решење 351-2013/2016 (PDF 109 KB) од 18.11.2016.

Закључак 351-2019/2016 (PDF 111 KB) од 18.11.2016.

Закључак 351-2020/2016 (PDF 114 KB) од 18.11.2016.

Закључак 351-2052/2016 (PDF 115 KB) од 21.11.2016.

Објављено дана: 25.11.2016. године

Закључак 351-2053/2016 (PDF 115 KB) од 21.11.2016.

Решење 351-2066/2016 (PDF 95 KB) од 23.11.2016.

Закључак 351-2095/2016 (PDF 84 KB) од 24.11.2016.

Објављено дана: 05.12.2016. године

Решење 351-2106/2016 (PDF 92 KB) од 30.11.2016.

Закључак 351-2125/2016 (PDF 127 KB) од 30.11.2016.

Решење 351-2123/2016 (PDF 99 KB) од 01.12.2016.

Решење 351-2124/2016 (PDF 99 KB) од 01.12.2016.

Објављено дана: 08.12.2016. године

Закључак 351-2105/2016 (PDF 128 KB) од 05.12.2016.

Закључак 351-2137/2016 (PDF 127 KB) од 06.12.2016.

Закључак 351-2150/2016 (PDF 116 KB) од 07.12.2016.

Закључак 351-2158/2016 (PDF 127 KB) од 07.12.2016.

Закључак 351-2159/2016 (PDF 128 KB) од 07.12.2016.

Решење 351-2162/2016 (PDF 96 KB) од 07.12.2016.

Објављено дана: 14.12.2016. године

Закључак 351-2163/2016 (PDF 124 KB) од 09.12.2016.

Решење 351-2201/2016 (PDF 140 KB) од 13.12.2016.

Објављено дана: 20.12.2016. године

Решење 351-2216/2016 (PDF 112 KB) од 15.12.2016.

Решење 351-2215/2016 (PDF 118 KB) од 16.12.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Одлука Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана у 2014.години ПДФ Штампа Ел. пошта
26. мај 2014.

Kомисијa за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана у 2014. години, донела је одлуку којом ПРЕДЛАЖЕ председнику Градске општине Палилула да изврши распоред средстава утврђених буџетом невладиним организацијама, за један пројекaт, и то за:

- КЛУБ ЗА ВОДЕНЕ СПОРТОВЕ "МОРНАР"

 
Одлука Комисије за спровођење поступка јавног Другог конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана у 2013. ПДФ Штампа Ел. пошта
04. новембар 2013.

Комисијa за спровођење поступка јавног Другог конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана у 2013.години, дана 28.10.2013.године, донела је одлуку којом ПРЕДЛАЖЕ Председнику Градске општине Палилула да изврши распоред средстава утврђених буџетом  невладиним организацијама, за 5 пројекaта, и то за:

 

Опширније
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 4